Farel College

Ouders

Het Farel College hecht veel waarde aan contact met de ouders. Daarom kunt u bij de schoolleiding en de mentor terecht. Ook buiten de spreekuren. We stellen het op prijs als u de mentor informeert over zaken die op een of andere manier van invloed kunnen zijn op de schoolprestaties van uw kind. Doe dit bij voorkeur via e-mail of telefonisch en niet via een briefje. Als u dat wenst kan vervolgens een persoonlijke afspraak worden geregeld. Wij staan voor u klaar.

Vaste contactmomenten

Op vele vaste momenten bestaat de mogelijkheid voor ouders om persoonlijk contact te hebben met de school. Rond het eerste rapport ontvangen de ouders van brugklasleerlingen een uitnodiging voor een gesprek op school.
Na iedere werkperiode van ongeveer tien weken, is er een docentenspreekuur. Iedere docent is dan te spreken, desgewenst in aanwezigheid van de leerling. Via het aanmeldingsformulier bij het Farelnieuws of via de website kunt u een afspraak maken.
Minstens een keer per jaar is er een ouderavond. Een deel van de avond vindt in klassenverband plaats. De mentor speelt een centrale rol.

In de handleiding opgave docentenspreekuur wordt uitgelegd hoe u zich kunt opgeven.

Nieuws