Farel College

FAQ Veelgestelde vragen over situatie corona

We ontvangen vragen van leerlingen en ouders over school, het onderwijs en de huidige situatie omtrent het coronavirus. Op deze pagina staan de antwoorden op de meest gestelde vragen. Heb jezelf een vraag die hieronder niet staat weergegeven? Mail dan je vraag naar de contactpersoon in deze situatie: afdelingsleider Henry Wieldraaier: wieldraaierh@farel.nl. Als gestelde vragen en antwoorden ook van belang zijn voor andere leerlingen en ouders, nemen we ze op in de vragen-en antwoordenlijst hieronder.

Vragen en antwoorden

Aanmelding vervolgonderwijs

  • Is mijn kind op tijd met de aanmelding voor het vervolgonderwijs (mbo-hbo en universiteit)?
    Voor het Farel en Oostwende geldt dat we de berichtgeving volgen vanuit de VO raad.
    Inmiddels is bekend dat de aanmelddata met een maand later zijn
    verschoven. Naar gelang de situatie voortduurt communiceren we via het liveblog.
Nieuws