Farel College

FAQ Veelgestelde vragen over situatie corona

We ontvangen vragen van leerlingen en ouders over school, het onderwijs en de huidige situatie omtrent het coronavirus. Op deze pagina staan de antwoorden op de meest gestelde vragen. Heb jezelf een vraag die hieronder niet staat weergegeven? Mail dan je vraag naar de contactpersoon in deze situatie: afdelingsleider Henry Wieldraaier: wieldraaierh@farel.nl. Als gestelde vragen en antwoorden ook van belang zijn voor andere leerlingen en ouders, nemen we ze op in de vragen-en antwoordenlijst hieronder.

Vragen en antwoorden

Aanmelding vervolgonderwijs

  • Is mijn kind op tijd met de aanmelding voor het vervolgonderwijs (mbo-hbo en universiteit)?
    Voor het Farel en Oostwende geldt dat we de berichtgeving volgen vanuit de VO raad.
    Inmiddels is bekend dat de aanmelddata met een maand later zijn
    verschoven. Naar gelang de situatie voortduurt communiceren we via het liveblog.
Nieuws

7 november 2023

Theatervoorstelling IMPACT over social media

Vorig schooljaar heeft het Farel aan Stichting Springplank Theater Producties gevraagd of zij een voorstelling wilden maken over de impact van het gebruik van social media op de mentale gezondheid van jongeren. Deze samenwerking resulteerde in de muzikale theatervoorstelling IMPACT. Social media is niet meer weg te denken uit het leven van jongeren. Het Farel […]

Lees meer...

Inschrijven portfoliogesprek

Verkiezingen op het Farel

11 oktober 2023

Gastgezinnen gezocht voor FAMUN 2024

Een groep leerlingen van het Farel College organiseert dit schooljaar voor de zevende keer een Model United Nations (MUN). Tijdens een MUN worden op scholen en universiteiten wereldwijd de Verenigde Naties nagebootst. Leerlingen van over de hele wereld debatteren op een MUN-conferentie over internationale actuele vraagstukken. Wij organiseren FAMUN (Farel Academy Model United Nations) van […]

Lees meer...

Schoolfotograaf

Ouderavonden

15 augustus 2023

Eerste schoolweek

Op dinsdag 22 augustus start het schooljaar voor de leerlingen. Na ontvangst in de aula volgt kennismaking met de mentor/tutor. Voor de leerlingen van klas 1, 2 en 3 liggen in het lokaal pakketjes met (werk)boeken van school klaar. De leerlingen worden verwacht om: Brugklassen:                      […]

Lees meer...

Diploma-uitreiking

14 juni 2023

Examenuitslag

Bekendmaking van de uitslag van de examens van het eerste tijdvak is op woensdag 14 juni. Tussen 14.00 uur en 15.00 uur bellen de mentoren de uitslag door aan alle leerlingen. Om 15.00 uur ontvangen mentoren de nog-niet-geslaagde leerlingen op school. Om 16.00 uur ontvangen mentoren de geslaagde leerlingen op school. Op donderdag 15 juni is […]

Lees meer...

Trailer musical Impact