Farel College

Excellente School

Het Farel College is Excellente School voor havo. Wij ontvingen dit predicaat omdat wij onbegrensd leren in onze leer- en leefgemeenschap waarmaken.

Leren op het Farel is gericht op ‘een betere wereld’. Vanuit onze open christelijke identiteit willen we omzien naar elkaar en betrokken zijn bij de maatschappij. Dagopeningen waarin wij stilstaan bij actualiteiten of levensbeschouwelijke thema’s, de Maatschappelijke Stage en inzet voor stichting Edukans (educatie voor jongeren in ontwikkelingslanden) zijn voorbeelden hiervan.
Onze leerlingen kunnen tweetalig onderwijs volgen waarin internationalisering centraal staat en de ontmoeting met leeftijdsgenoten wereldwijd.

Leerlingen leren bij ons verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces door o.a. een doorlopend portfolio op te bouwen, door zelf onderzoek te doen en door keuzewerktijd. De Fareldocent begeleidt door coachend op te treden. Eigen initiatieven door leerlingen worden gestimuleerd, zoals FAMUN (Farel Model United Nations).
Wij voeren de dialoog met ouders, docenten, leerlingen en instanties buiten school om ons onderwijs te verbeteren.

Het excellentieprofiel van het Farel College is geënt op de missie waar wij voor staan:

Op deze school leren wij
Verantwoordelijkheid nemen, grenzen verleggen, omzien naar elkaar,
Betrokken te zijn bij de maatschappij,
Voor een betere wereld

Nieuws

Musical 'Heathers'

FAMUN groot succes

Help slachtoffers Turkije en Syrië

1 februari 2023

Thema-avonden tweetalig en bèta-onderwijs

Leerlingen uit groep 8 en hun ouders/verzorgers zijn van harte welkom op woensdag 22 of donderdag 23 februari. Op deze avonden organiseren we onze thema-avonden tweetalig en bèta-onderwijs. De avonden starten om 19.00 uur en duren tot 21.00 uur. De avond heeft een vast programma, dus kom op tijd. Bezoekers worden in de aula welkom […]

Lees meer...

31 januari 2023

Meerscholen

Vanaf 1 januari 2023 vallen de tien middelbare scholen van het Meridiaan College en Meerwegen scholengroep onder één bestuur. De nieuwe organisatie heet ‘Meerscholen’. De fusie geeft ons een stevigere basis en de kans om leerlingen en ouders nu en in de toekomst meer te bieden. We kunnen op onze scholen blijven doen waar we […]

Lees meer...

FAMUN 2023

6 december 2022

Actiedag Serious Request

Op vrijdag 23 december organiseren we een actiedag voor Serious Request, een geldinzamelingsactie van publieke radiozender 3FM. Serious Request staat dit jaar met het glazen huis in Amersfoort en wij willen ons als school inzetten voor de vergeten kinderen in Nederland  In Nederland verkeren 100.000 kinderen in diepe nood. Ze groeien op in gezinnen met […]

Lees meer...

Inzameling Straatpastoraat

5 december 2022

Leerling overleden

Onze leerling Mick Brady uit klas 5Hd is op 4 december plotseling overleden. Mick is slechts 17 jaar geworden. Het verdriet na zijn plotselinge overlijden is groot. Woensdag 7 december willen we Mick gedenken tijdens een herdenkingsbijeenkomst op de Farel Academy met de havo bovenbouw. Bij de dagwacht op school staat een foto van Mick. […]

Lees meer...

4 november 2022

Portfoliogesprekken

De eerste ronde van de portfoliogesprekken wordt gehouden op woensdag 21 en donderdag 22 december 2022. Net als in voorgaande jaren krijgen ouders/verzorgers de gelegenheid om zich voor een geschikt moment in te schrijven via Doodle. Mentoren zetten op maandag 21 november 2022 de Doodle uit via de e-mailadressen van de mentorleerlingen. Ouders met meer […]

Lees meer...