Farel College

Farel Talent

Het Farel College in Amersfoort heeft een talent programma voor iedere leerling die de uitdaging zoekt. Leerlingen van basisscholen groep 7+8 kunnen deelnemen aan de plusklas, leerlingen van klas 1h/v + 2+3 vwo en leerlingen van klas 4, 5 en 6 vwo kunnen deelnemen aan het Farel Talent programma.

Het Farel Talent programma geeft leerlingen de mogelijkheid om zich te verdiepen in onderwerpen buiten het reguliere schoolpramma. Farel Talent-leerlingen bouwen een portfolio op, dat zorgt voor een mooie aansluiting op toelatingsprocedures van universiteiten en hogescholen.

Programma

Onderbouw:

 • Leerlingen 2e/3e klas: 1 x per week naar Talentles, i.p.v. reguliere les.
 • Eén les in de week werken aan het Farel Talent onderwerp. Dit mag tijdens een andere (door de leerling zelf te kiezen) les of in een tussenuur. Absentie tijdens die les gaat in overleg met de lesgevende docent en de coördinator (Mevrouw Popma).
 • Voor de brugklassen h/v halverwege schooljaar mogelijkheid om aan te sluiten bij het talentprogramma.

Bovenbouw:

 • Donderdag tijd om aan Farel Talent portfolio te werken. Zij zitten in een speciale mentorgroep waar (bijna) alle leerlingen meedoen aan Farel Talent. De leerlingen zullen een meer gepersonaliseerd traject in gaan, waarbij recht aan hun talenten wordt gedaan.
 • Mogelijkheden voor bèta als niet bèta leerlingen.

 

Wat levert het op?

 • Lessen die meer uitdaging geven.
 • Meer vrijheid om zich te verdiepen in onderwerpen.
 • Een portfolio met eindproducten die vooral interessant zijn voor vervolgopleidingen.
 • Een presentatie aan het einde van de periode voor de medeleerlingen en docenten.
 • Aan het einde van de loopbaan op het Farel ontvangen de Farel Talent-leerlingen een certificaat van deelname. Het Talentprogramma wordt ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Utrecht waardoor dit certificaat toelatingsrelevant is.

Lees alles over het Farel Talentprogramma in de Flyer Talent.

Extra's

Voor leerlingen van VWO 1, 2 en 3 wordt door U-talent activiteitendagen georganiseerd, speciaal gericht op de bètaleerlingen. Voor leerlingen in VWO 4 zijn er ook speciale activiteitendagen en voor een aantal leerlingen in VWO 5 en 6 is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de U-talent Academy (u-talent.nl).

Er is voor leerlingen in de vwo-bovenbouw ook de mogelijkheid om deel te nemen aan masterclasses (zowel bèta als alfa gamma onderwerpen), die worden aangeboden via de Universiteit Utrecht.

 

Coördinatie

 • coördinator Farel talent onderbouw: Tienke Popma (popmat@farel.nl)
 • coördinator Farel talent bovenbouw / U-talent bèta & alfa-gamma coördinator vwo bovenbouw: Julia Klosowski. (klosowskij@farel.nl)

U-Talent

Wil je meer weten over U-Talent? Lees er alles over op de website van U-Talent.

Nieuws

Start schooljaar

7 juli 2021

Zomerschool 12 t/m 23 juli

De Zomerschool vindt plaats van maandag 12 tot en met vrijdag 23 juli 2021. Dit jaar gaat het anders dan voorgaande jaren. Tjjdens de portfoliogesprekken wordt bepaald of een leerling over kan gaan of blijft zitten. Wellicht kan een leerling, die blijft zitten, nog over als hij/zij de Zomerschool volgt. Dit wordt afgestemd door de […]

Lees meer...

2 juli 2021

Eindsprint Farel groot succes

De Farel Academy aan de Sweelinckstraat van het Farel College staat tot en met vrijdag 9 juli in het teken van de Eindsprint. De school biedt met de Eindsprint leerlingen de mogelijkheid om achterstanden weg te werken die zij door alle corona-maatregelen hebben opgelopen. Wij voelden als school de noodzaak om leerlingen nog voor de […]

Lees meer...

Portfoliogesprekken 7, 8 en 9 juli

23 juni 2021

Cultuurdagen klas 1, 2 en 3

De vakgroep Beeldende Vorming organiseert op 28, 29 en 30 juni cultuurdagen voor alle eerste, tweede en derdejaars leerlingen. Er worden workshops gegeven door externe workshop-docenten, zoals percussie, graffiti, fotografie, muziek, dans en nog veel meer. Ook brengen de tweedejaars leerlingen een bezoek aan de tentoonstelling ‘Mirror Mirror’ in Kunsthal Kade in Amersfoort. Wij hebben […]

Lees meer...

Op school mondkapje op!

17 juni 2021

Rector Thijs Jan van der Leij neemt afscheid

Na 21 jaar neemt rector Thijs Jan van der Leij afscheid van het Farel College en het Oostwende College.  Op 1 oktober treedt hij aan als rector-bestuurder van het Koningin Wilhelmina College (KWC) voor voortgezet onderwijs in Culemborg. In 1999 begon Van der Leij op het Farel als tekendocent, daarna was hij afdelingsleider mavo en […]

Lees meer...

8 juni 2021

Diploma-uitreiking

De diplomeringen vinden plaats op onderstaande data: mavo/vmbo-tl: dinsdag 13 juli havo: maandag 12 juli (deel 1) en woensdag 14 juli (deel 2) vwo: donderdag 15 juli (inclusief kandidaten tijdvak 3) Geslaagde kandidaten tijdvak 3 (vmbo-tl, havo) vrijdag 16 juli aanvang 9.00 uur. Het programma voor de dagen 12 tot en met 15 juli ontvangen […]

Lees meer...

Laatste avond Literair Café

27 mei 2021

Openstelling school

Afgelopen weekend werd duidelijk dat de middelbare scholen weer volledig opengaan. De heropening van het Farel College is op maandag 7 juni. In de brieven van de overheid en de VO-raad staan de voorwaarden waaraan het Voorgezet Onderwijs moet voldoen. Komende week zorgen we ervoor dat de school op een veilige, verantwoorde manier open kan. […]

Lees meer...