Farel College

Farel Talent

Het Farel College in Amersfoort heeft een talent programma voor iedere leerling die de uitdaging zoekt. Leerlingen van basisscholen groep 7+8 kunnen deelnemen aan de plusklas, leerlingen van klas 1h/v + 2+3 vwo en leerlingen van klas 4, 5 en 6 vwo kunnen deelnemen aan het Farel Talent programma.

Het Farel Talent programma geeft leerlingen de mogelijkheid om zich te verdiepen in onderwerpen buiten het reguliere schoolpramma. Farel Talent-leerlingen bouwen een portfolio op, dat zorgt voor een mooie aansluiting op toelatingsprocedures van universiteiten en hogescholen.

Programma

Onderbouw:

 • Leerlingen 2e/3e klas: 1 x per week naar Talentles, i.p.v. reguliere les.
 • Eén les in de week werken aan het Farel Talent onderwerp. Dit mag tijdens een andere (door de leerling zelf te kiezen) les of in een tussenuur. Absentie tijdens die les gaat in overleg met de lesgevende docent en de coördinator (Mevrouw Popma).
 • Voor de brugklassen h/v halverwege schooljaar mogelijkheid om aan te sluiten bij het talentprogramma.

Bovenbouw:

 • Donderdag tijd om aan Farel Talent portfolio te werken. Zij zitten in een speciale mentorgroep waar (bijna) alle leerlingen meedoen aan Farel Talent. De leerlingen zullen een meer gepersonaliseerd traject in gaan, waarbij recht aan hun talenten wordt gedaan.
 • Mogelijkheden voor bèta als niet bèta leerlingen.

 

Wat levert het op?

 • Lessen die meer uitdaging geven.
 • Meer vrijheid om zich te verdiepen in onderwerpen.
 • Een portfolio met eindproducten die vooral interessant zijn voor vervolgopleidingen.
 • Een presentatie aan het einde van de periode voor de medeleerlingen en docenten.
 • Aan het einde van de loopbaan op het Farel ontvangen de Farel Talent-leerlingen een certificaat van deelname. Het Talentprogramma wordt ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Utrecht waardoor dit certificaat toelatingsrelevant is.

Lees alles over het Farel Talentprogramma in de Flyer Talent.

Extra's

Voor leerlingen van VWO 1, 2 en 3 wordt door U-talent activiteitendagen georganiseerd, speciaal gericht op de bètaleerlingen. Voor leerlingen in VWO 4 zijn er ook speciale activiteitendagen en voor een aantal leerlingen in VWO 5 en 6 is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de U-talent Academy (u-talent.nl).

Er is voor leerlingen in de vwo-bovenbouw ook de mogelijkheid om deel te nemen aan masterclasses (zowel bèta als alfa gamma onderwerpen), die worden aangeboden via de Universiteit Utrecht.

 

Coördinatie

 • coördinator Farel talent onderbouw: Tienke Popma (popmat@farel.nl)
 • coördinator Farel talent bovenbouw / U-talent bèta & alfa-gamma coördinator vwo bovenbouw: Julia Klosowski. (klosowskij@farel.nl)

U-Talent

Wil je meer weten over U-Talent? Lees er alles over op de website van U-Talent.

Nieuws

Oplevering verbouwing Farel

15 april 2021

Young Impact

In periode 4 volgen leerlingen van havo 2 en 3 het project Young Impact. Op vrijdag 16 april start het project met een live kick-off via een stream. Het wordt een leuke dag waarop de leerlingen aan de slag gaan met talentontwikkeling en iets gaan ondernemen. Young Impact gelooft dat jongeren de wereld positief kunnen […]

Lees meer...

Literair Café 7

14 april 2021

Aanmelden groep 8 leerlingen

Als je bent uitgeloot op een middelbare school dan kun jij je nog inschrijven op het Farel. Meer weten over onze school? Kijk dan op komnaarfarel.nl of ga direct naar het inschrijfformulier. Je kunt ook contact opnemen met Lenny van der Schoot, de afdelingsleider van de brugklassen.

Lees meer...

25 maart 2021

A New Day! Prachtige viering voor jongeren

Woensdag 31 maart was er ‘s avond in de Joriskerk een online paasbijeenkomst. Het thema was: ‘A new day!’. Speciaal voor jongeren uit Amersfoort en omgeving werd deze bijzondere avond gehouden door leerlingen en medewerkers van het Farel. Onder leiding van onze collega Godsdienst Gert Leeftink werd het een prachtige interreligieuze viering met muziek, gedichten […]

Lees meer...

10 maart 2021

Geslaagde visitatie tto havo en vwo

Het Nuffic heeft vorige week beoordeeld dat het Farel College (nog steeds) voldoet aan de kwaliteitseisen die worden gesteld aan een TTO-school. De commissie sprak met de schoolleiding, docenten Engels, CLIL-docenten, een panel van leerlingen en met de tto-coördinatoren. Het was waardevol om feedback te ontvangen van externe deskundigen die met een frisse blik naar […]

Lees meer...

Beslisboom 12+

3 maart 2021

Aanmelden voor Literair Café 6

Op dinsdag 16 maart ben je van harte uitgenodigd voor de zesde bijeenkomst van het Literair Café. De vorige keer werd het boek ‘Klein Land’ van Gaël Faye geïntroduceerd (in het Frans ‘Petit pays’). Nu is het tijd om leeservaringen te delen. Ook als je het boek nog niet helemaal uit hebt, ben je van […]

Lees meer...

Liveblog corona

16 februari 2021

Schooldag in 1 uur

Het is helaas definitief niet mogelijk om dit schooljaar leerlingen uit groep 8 op school te ontvangen. Om hen toch een goed beeld te geven van het Farel College kunnen zij op woensdag 10 maart online een ‘schooldag in 1 uur’ meemaken. Zit je in groep 8 en wil je weten hoe een schooldag op […]

Lees meer...