Farel College

Onderwijs

Leerlingen krijgen op het Farel de kans om letterlijk en figuurlijk over hun grenzen te kijken en te leren. Het Farel College is in meerdere opzichten een ’wereldschool’. Er is veel aandacht voor meertaligheid (onder andere tweetalige onderwijs), internationale oriëntatie (uitwisselingen, excursies), onderzoek en burgerschap.

70-minutenrooster

Om onze onderwijsvisie te realiseren werken we op het Farel College met een 70-minutenrooster. Deze lesduur is ingevoerd om een aantal redenen. In de eerste plaats wordt het schoolleven er overzichtelijker door voor de leerlingen. Ze hebben per dag meestal maar vijf lesuren (in een enkel geval zes). Daarmee wordt de studie, en ook de schooltas, veel overzichtelijker! Op die manier is huiswerk makkelijker om te plannen en werken leerlingen gerichter en effectiever. Daarnaast betekent een les van 70 minuten dat er mogelijkheden zijn om de lesstof, via diverse werkvormen, afwisselender te maken. Daarmee is de kans op echt studeren veel groter. Het gaat zo in de les niet meer alleen om kennis, maar ook om inzicht en toepassen van kennis.

mavo

De vierjarige mavo/theoretische leerweg (TL) wordt op het Farel College volledig aangeboden. De praktische leerwegen bieden we niet aan. Na afronding van mavo/TL heeft een leerling toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), niveau  3 en 4. Op de mavo kiest de leerling na het tweede leerjaar een pakket van twaalf vakken. Aan het einde van de derde klas wordt er één van de volgende vier sectoren gekozen: groen, zorg en welzijn, techniek, en/of economie.

Uiteindelijk doet de leerling aan het einde van de vierde klas examen in zes vakken: Nederlands, Engels, twee vakken uit één bepaalde sector en twee keuzevakken. Om de overgang naar het mbo soepel te laten verlopen, hebben we een samenwerkingsverband met MBO Amersfoort. Zo maakt een deel van de leerlingen in het vierde jaar hun sectorwerkstuk bij MBO Amersfoort, onder begeleiding van hun docenten. Het is mogelijk om na het examen mavo/TL door te stromen naar havo 4. Dat kan als een leerling gemiddeld minimaal en 7 staat en de docenten een positief advies geven.

Informatie:

Ouderavond mavo 2 en mavo 3 30-8-2022

Ouderavond mavo 4 14-9-2022-plus decanaat

 

 

havo

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) duurt vijf jaar en stelt hoge eisen aan de leerlingen. Zij moeten heel wat kunnen en een brede belangstelling hebben. Met een havo-diploma op zak kan een leerling een opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo) volgen. Ook kunnen leerlingen met een havo diploma doorstromen naar vwo 5. Aan het einde van het derde leerjaar kiezen de leerlingen voor een bepaald profiel. Vanaf klas vier hebben zij dan een vakkenpakket dat bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een vrij deel en een profieldeel. In de laatste twee jaar van de havo ligt het accent, veel meer dan in de onderbouw, op zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent niet dat we de leerlingen volledig loslaten! Naast klassikale lessen staan er momenten voor zelfstudie ingeroosterd.

Informatie

20230920 Ouderavond H45 23-24

 

 

vwo

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) duurt 6 jaar en bereidt leerlingen voor op het wetenschappelijk onderwijs aan een universiteit. Dit soort onderwijs is bedoeld voor slimme leerlingen met een behoorlijk abstractievermogen en een brede belangstelling. Op het vwo kiezen de leerlingen aan het einde van het derde leerjaar voor een profiel. Vanaf klas vier hebben zij dan een vakkenpakket dat bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een vrij deel en een profieldeel. In de laatste drie jaar van het vwo ligt het accent steeds meer op zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Naast de klassikale lessen zijn er ook momenten voor zelfstudie ingeroosterd.

Informatie

 

WON: Wetenschapsoriëntatie

WON staat voor Wetenschapsoriëntatie Nederland. Het Farel is in 2016 aangesloten bij de WON voor het vwo. De bedoeling van de WON is dat er een doorgaande leerlijn komt vanuit de onderbouw naar de bovenbouw. Je leest er alles over op wonakademie.nl.

Erasmus+

Het Farel College werkt al een aantal jaren prettige samen met scholen uit Spanje, Noorwegen en Ibiza. We hebben samen een aantal tweejarige projecten achter de rug. Deze projecten worden ondersteund door de Europese Unie via het programma Erasmus+. Dit programma biedt de mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen in binnen- en buitenland. Voor onze leerlingen betekent deelname aan een dergelijk internationaal samenwerkingsproject dat ze hun communicatieve en interculturele vaardigheden kunnen verbeteren. Daarbij worden ze uitgedaagd om competenties te ontwikkelen die belangrijk zijn om actief deel te nemen aan de maatschappij.

Tijdens het laatste project HOPE (Hopeful youth, Open minded people, Practical actions, Ethical approach) werkten leerlingen aan projecten over artificial intelligence, fake news, sustainibility and sustainable tourism. De ideeën van de leerlingen geven hoop voor een goede toekomst! Neem gerust een kijkje op de website van het project: https://erasmushope21.wixsite.com/hope

Nieuws

18 april 2024

Vacature docent geschiedenis / maatschappijleer

Lees meer...

Vacature docent godsdienst

8 april 2024

The Soapbox Challenge

Wat zijn we trots op onze leerlingen…!

Lees meer...

Project burgerschap en sociale stage

2 april 2024

Vacature docent Engels

Wil jij onderdeel zijn van een enthousiaste vakgroep en breng jij jouw passie voor de Engelse taal graag over op onze leerlingen? Dan zoeken wij jou.., als docent Engels bij ons op school! Bekijk hier onze vacature

Lees meer...

18 maart 2024

De digitale aanmeldweek komt eraan!

We kijken er enorm naar uit om nieuwe leerlingen te verwelkomen op onze wereldschool!

Lees meer...

Farel Academy Day

14 maart 2024

Farel Reflectie in Sint Joriskerk

Op dinsdag 19 maart start om 18.15 uur een bijzondere avond in de Sint Joriskerk in Amersfoort voor de leerlingen uit havo 4 en vwo 5. De avond begint met een gezamenlijke reflectie met diverse sprekers en muzikanten. Daarna kunnen leerlingen verschillende workshops volgen waarvoor zij zich tijdens de godsdienstles hebben ingeschreven. Hiervoor staan diverse […]

Lees meer...

14 maart 2024

Surveillanten gezocht

Tijdens toetsweken en de centrale examens hebben we veel surveillanten nodig. We horen regelmatig dat ouders, opa’s, oma’s, buren of gepensioneerden het leuk vinden om hier een steentje aan bij te dragen. Kent u iemand, of vindt u het zelf leuk om (met vergoeding) ons één of meerdere dagdelen te ondersteunen? Stuur dan een mail […]

Lees meer...

Voorbereiding examens