Farel College

Onderwijs

Leerlingen krijgen op het Farel de kans om letterlijk en figuurlijk over hun grenzen te kijken en te leren. Het Farel College is in meerdere opzichten een ’wereldschool’. Er is veel aandacht voor meertaligheid (onder andere tweetalige onderwijs), internationale oriëntatie (uitwisselingen, excursies), onderzoek en burgerschap.

70-minutenrooster

Om onze onderwijsvisie te realiseren werken we op het Farel College met een 70-minutenrooster. Deze lesduur is ingevoerd om een aantal redenen. In de eerste plaats wordt het schoolleven er overzichtelijker door voor de leerlingen. Ze hebben per dag meestal maar vijf lesuren (in een enkel geval zes). Daarmee wordt de studie, en ook de schooltas, veel overzichtelijker! Op die manier is huiswerk makkelijker om te plannen en werken leerlingen gerichter en effectiever. Daarnaast betekent een les van 70 minuten dat er mogelijkheden zijn om de lesstof, via diverse werkvormen, afwisselender te maken. Daarmee is de kans op echt studeren veel groter. Het gaat zo in de les niet meer alleen om kennis, maar ook om inzicht en toepassen van kennis.

mavo

De vierjarige mavo/theoretische leerweg (TL) wordt op het Farel College volledig aangeboden. De praktische leerwegen bieden we niet aan. Na afronding van mavo/TL heeft een leerling toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), niveau  3 en 4. Op de mavo kiest de leerling na het tweede leerjaar een pakket van twaalf vakken. Aan het einde van de derde klas wordt er één van de volgende vier sectoren gekozen: groen, zorg en welzijn, techniek, en/of economie.

Uiteindelijk doet de leerling aan het einde van de vierde klas examen in zes vakken: Nederlands, Engels, twee vakken uit één bepaalde sector en twee keuzevakken. Om de overgang naar het mbo soepel te laten verlopen, hebben we een samenwerkingsverband met MBO Amersfoort. Zo maakt een deel van de leerlingen in het vierde jaar hun sectorwerkstuk bij MBO Amersfoort, onder begeleiding van hun docenten. Het is mogelijk om na het examen mavo/TL door te stromen naar havo 4. Dat kan als een leerling gemiddeld minimaal en 7 staat en de docenten een positief advies geven.

Informatie:

Ouderavond mavo 2 en mavo 3 30-8-2022

Ouderavond mavo 4 14-9-2022-plus decanaat

 

 

havo

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) duurt vijf jaar en stelt hoge eisen aan de leerlingen. Zij moeten heel wat kunnen en een brede belangstelling hebben. Met een havo-diploma op zak kan een leerling een opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo) volgen. Ook kunnen leerlingen met een havo diploma doorstromen naar vwo 5. Aan het einde van het derde leerjaar kiezen de leerlingen voor een bepaald profiel. Vanaf klas vier hebben zij dan een vakkenpakket dat bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een vrij deel en een profieldeel. In de laatste twee jaar van de havo ligt het accent, veel meer dan in de onderbouw, op zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent niet dat we de leerlingen volledig loslaten! Naast klassikale lessen staan er momenten voor zelfstudie ingeroosterd.

Informatie

20230920 Ouderavond H45 23-24

 

 

vwo

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) duurt 6 jaar en bereidt leerlingen voor op het wetenschappelijk onderwijs aan een universiteit. Dit soort onderwijs is bedoeld voor slimme leerlingen met een behoorlijk abstractievermogen en een brede belangstelling. Op het vwo kiezen de leerlingen aan het einde van het derde leerjaar voor een profiel. Vanaf klas vier hebben zij dan een vakkenpakket dat bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een vrij deel en een profieldeel. In de laatste drie jaar van het vwo ligt het accent steeds meer op zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Naast de klassikale lessen zijn er ook momenten voor zelfstudie ingeroosterd.

Informatie
Uitwisselingsprogramma vwo 4 presentatie

Ouderavond vwo 2&3 presentatie sept. 2021

WON: Wetenschapsoriëntatie

WON staat voor Wetenschapsoriëntatie Nederland. Het Farel is in 2016 aangesloten bij de WON voor het vwo. De bedoeling van de WON is dat er een doorgaande leerlijn komt vanuit de onderbouw naar de bovenbouw. Je leest er alles over op wonakademie.nl.

Nieuws

Schoolfotograaf

Ouderavonden

15 augustus 2023

Eerste schoolweek

Op dinsdag 22 augustus start het schooljaar voor de leerlingen. Na ontvangst in de aula volgt kennismaking met de mentor/tutor. Voor de leerlingen van klas 1, 2 en 3 liggen in het lokaal pakketjes met (werk)boeken van school klaar. De leerlingen worden verwacht om: Brugklassen:                      […]

Lees meer...

Diploma-uitreiking

14 juni 2023

Examenuitslag

Bekendmaking van de uitslag van de examens van het eerste tijdvak is op woensdag 14 juni. Tussen 14.00 uur en 15.00 uur bellen de mentoren de uitslag door aan alle leerlingen. Om 15.00 uur ontvangen mentoren de nog-niet-geslaagde leerlingen op school. Om 16.00 uur ontvangen mentoren de geslaagde leerlingen op school. Op donderdag 15 juni is […]

Lees meer...

Trailer musical Impact

Positieve visitatie tweetalig onderwijs mavo

11 mei 2023

Eindexamen

Het is een spannende tijd voor onze examenkandidaten. Vanaf donderdag 11 mei moeten de leerlingen uit mavo 4, havo 5 en vwo 6 laten zien wat ze allemaal geleerd hebben. We wensen alle examenkandidaten heel veel succes en hopen op mooie resultaten! Op woensdag 14 juni krijgen de leerlingen de uitslag. De leerlingen die nog […]

Lees meer...

11 april 2023

18 en 19 april Heathers the musical

Op dinsdag 18 en woensdag 19 april is de uitvoering van ‘Heathers de musical’ op school! Heathers the musical’ is een Engelstalige musical met veel zang, dans en acteertalent. Deze musical is bijna helemaal door leerlingen opgezet, uitgezocht en ingestudeerd. Ze hebben het decor en de choreo gemaakt en een aandeel in de musicalband. Ze […]

Lees meer...

Kennismaken Farel College