Farel College

Werkzaamheden rotonde Holkerweg – Paladijnenweg

18 januari 2018

Zo’n 17.000 fietsers en 8.500 automobilisten rijden dagelijks over rotonde Holkerweg-Paladijnenweg. De rotonde is daarmee één van de drukste fietsknooppunten in de stad.

Van de gemeente ontvingen wij onderstaand bericht:
Veel gebruikers ervaren de rotonde als onoverzichtelijk en ingewikkeld. Op basis van een verkeersonderzoek en gesprekken met de omliggende scholen GSG Guido de Brès, ’t Atrium en Farel College, de fietsersbond en Syntus neemt de gemeente maatregelen om de rotonde verkeersveiliger te maken.

Rotonde tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Vanaf maandag 8 januari 2018 is de rotonde Holkerweg – Paladijnenweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De rotonde blijft beschikbaar voor fietsers en voetgangers; zij worden via de rijbaan langs de werkzaamheden geleid. Naar verwachting duren de werkzaamheden zeven weken.

Omleidingen

Gemotoriseerd verkeer wordt met borden omgeleid via de Abraham Blankaartsingel – Kattenbroekerweg – Ringweg Koppel.

Na de werkzaamheden

Na de werkzaamheden is de rotonde een stuk veiliger voor fietsers. De Paladijnenweg wordt ter hoogte van het Guido definitief afgesloten voor het autoverkeer. Dus het Farel parkeerplaats blijft ook na de werkzaamheden alleen bereikbaar via de rotonde op de Kattenbroekerweg.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over de maatregelen om de rotonde veiliger te maken en planning op:
project rotonde holkerweg paladijnenweg

Nieuws