Farel College

Vwo Farel Excellent

23 januari 2018

Het Farel College heeft het predicaat Excellente School voor de vwo-afdeling gekregen, als enige in de provincie Utrecht. De school was voor havo al sinds 2016 excellent. Directeur Toezicht VO van de inspectie, Hariët Pinkster, reikte vanmorgen het predicaat persoonlijk op school uit tijdens een feestelijke bijeenkomst in de aula. Farel mag die naam tot en met 2020 voeren.

“Ik wil jullie van harte feliciteren met het predicaat Excellente School. Dat is een heel groot compliment waard”, gaf Pinkster aan in haar toespraak. “Leraren hebben hoge verwachtingen van jullie. Maar er wordt ook goed naar jullie geluisterd,” zo sprak ze het luisterend leerlingenpubliek toe. “Er zijn verticale en horizontale leerlingpanels, dat is heel bijzonder. Jullie hebben ook een breed aanbod, daarnaast wordt jullie nieuwsgierigheid geprikkeld. Het Farel is een lerende organisatie, er wordt doorlopend gewerkt aan verbetering.” Na de speech overhandigde Pinkster het officiële juryrapport, de Excellente vlag en het naambordje aan de rector, Thijs Jan van der Leij. Daarna kregen alle leerlingen van de school een ‘excellente’ muffin.

Excellentieprofiel

De jury noemt een aantal argumenten voor de toekenning excellent van de vwo-afdeling in het juryrapport. “In de vwo onderbouw werken leerlingen aan projecten tijdens speciale projecturen. Ze kunnen naar verloop van tijd steeds meer zelf keuzes maken uit een aanbod van lessen en ook zelf projecten opzetten en uitvoeren. Bovenbouwleerlingen kunnen voor een deel hun eigen rooster samenstellen, tijdens keuzewerkgroepuren (kwg-uren) kunnen leerlingen kiezen tussen een aantal vakken en een zelfstudie-uur. Daarnaast bestaat er kwg-bèta, waarbij leerlingen hun eigen experimenten plannen en uitvoeren op de bèta campus. Eigen keuzen maken helpt om leerlingen gemotiveerd te krijgen en houden om te leren. Tutoruren zijn opgezet zodat leerlingen kunnen samenwerken en van elkaar leren over de grenzen van jaarlagen (leerjaar 4-6) heen. In de wekelijkse mentoruren wordt met de leerling de planning doorgesproken en de week geëvalueerd. Om het leerproces van de leerlingen te kunnen volgen, legt de leerling zijn ervaringen, reflecties en eindproducten vast in een portfolio.”

Initiatieven leerlingen

Verder maakt het juryrapport melding van het uitgebreide en kwalitatief hoogstaande tweetalige- en bèta onderwijs, de talentprogramma’s die het Farel biedt en de mogelijkheid om vervroegd vwo-examen af te leggen. Ook de initiatieven voor leerlingen om een eigen project op te zetten wordt specifiek genoemd. Een voorbeeld is de Farel Model United Nations (FAMUN) die volgende maand wordt gehouden op het Farel College. Scholieren uit verschillende landen strijken dan neer in Amersfoort en debatteren over internationale thema’s, naar het voorbeeld van de ‘echte’ United Nations. Farelleerlingen regelen deze internationale bijeenkomst helemaal zelf (meer info hierover op famun.nl).

 

Nieuws