Farel College

Start schooljaar

27 augustus 2021

Maandag 30-8-2021

Het schooljaar begint met een startdag voor de collega’s.

Dinsdag 31-8-2021

Wij ontvangen de meeste leerlingen op school. Mavo 3 begint op 1 september. De hele week staat voor alle klassen in het teken van introductie. Er vindt een scala aan activiteiten plaats. Hierover worden de leerlingen apart geïnformeerd.

08.30 uur: ontvangst A2abc, HA2a en A3abcd in de aula met aansluitend introductie op de Sweelinckstraat.

09.00 uur: ontvangst H2abcd in de aula, aansluiten introductie.

09.25 uur: ontvangst brugklassen in de aula aansluitend introductie.

09.30 uur: ontvangst H4abcdef in de lokalen (dus niet eerst naar de aula). Dit is gewijzigd vergeleken met eerdergenoemde tijden in het FarelNieuws van juli 2021!
H4a: 004     H4c: 025          H4e: 125
H4b: 005     H4d: 123          H4f: 133

10.00 uur:  ontvangst M2abc en M3abc in de aula, aansluitend met de mentor mee en M2 introductie.

10.00 uur:  ontvangst H5abcde in de lokalen (dus niet eerst naar de aula)
H5a: 024     H5c: 134a         H5e: 301
H5b: 007     H5d: 300

10.25 uur: ontvangst M4abcd in de aula, aansluitend met de mentor mee.

11.30 uur: ontvangst A456 in de aula, aansluitend introductie.

12.00 uur: ontvangst H3abcde in de aula, aansluitend introductie.

19.30 uur:  Havo 4 ouderavond (inclusief voorlichting uitwisselingen).

Nieuws

Musical 'Heathers'

FAMUN groot succes

Help slachtoffers Turkije en Syrië

1 februari 2023

Thema-avonden tweetalig en bèta-onderwijs

Leerlingen uit groep 8 en hun ouders/verzorgers zijn van harte welkom op woensdag 22 of donderdag 23 februari. Op deze avonden organiseren we onze thema-avonden tweetalig en bèta-onderwijs. De avonden starten om 19.00 uur en duren tot 21.00 uur. De avond heeft een vast programma, dus kom op tijd. Bezoekers worden in de aula welkom […]

Lees meer...

31 januari 2023

Meerscholen

Vanaf 1 januari 2023 vallen de tien middelbare scholen van het Meridiaan College en Meerwegen scholengroep onder één bestuur. De nieuwe organisatie heet ‘Meerscholen’. De fusie geeft ons een stevigere basis en de kans om leerlingen en ouders nu en in de toekomst meer te bieden. We kunnen op onze scholen blijven doen waar we […]

Lees meer...

FAMUN 2023

6 december 2022

Actiedag Serious Request

Op vrijdag 23 december organiseren we een actiedag voor Serious Request, een geldinzamelingsactie van publieke radiozender 3FM. Serious Request staat dit jaar met het glazen huis in Amersfoort en wij willen ons als school inzetten voor de vergeten kinderen in Nederland  In Nederland verkeren 100.000 kinderen in diepe nood. Ze groeien op in gezinnen met […]

Lees meer...

Inzameling Straatpastoraat

5 december 2022

Leerling overleden

Onze leerling Mick Brady uit klas 5Hd is op 4 december plotseling overleden. Mick is slechts 17 jaar geworden. Het verdriet na zijn plotselinge overlijden is groot. Woensdag 7 december willen we Mick gedenken tijdens een herdenkingsbijeenkomst op de Farel Academy met de havo bovenbouw. Bij de dagwacht op school staat een foto van Mick. […]

Lees meer...

4 november 2022

Portfoliogesprekken

De eerste ronde van de portfoliogesprekken wordt gehouden op woensdag 21 en donderdag 22 december 2022. Net als in voorgaande jaren krijgen ouders/verzorgers de gelegenheid om zich voor een geschikt moment in te schrijven via Doodle. Mentoren zetten op maandag 21 november 2022 de Doodle uit via de e-mailadressen van de mentorleerlingen. Ouders met meer […]

Lees meer...