Farel College

Positieve visitatie tweetalig onderwijs mavo

16 mei 2023

Op donderdag 11 mei was de visitatie van het Nuffic om te beoordelen of het Farel College aan de kwaliteitseisen voldoet die worden gesteld aan een TTO-school. De focus lag uitsluitend op de TTO-afdeling van de mavo. De commissie sprak met schoolleiding, docenten Engels, CLILdocenten, een panel van leerlingen en met de TTO-coördinatoren. Ook woonden zij een aantal lessen bij.

Het is waardevol om feedback te ontvangen van externe deskundigen die met een frisse blik naar onze school en het onderwijs kijken. Tegelijkertijd was het ook spannend. De visitatiecommissie was zeer positief over het enthousiasme en de betrokkenheid van docenten en leerlingen. Ze complimenteerden ons met het niveau van Engels dat onze leerlingen hebben en met de behaalde resultaten voor bijvoorbeeld het Cambridge-examen. In de lessen zien zij dit terug in bijvoorbeeld debatteren, de Junior Speaking Contest en het gemak waarmee leerlingen in de les Engels praten. Ook sprak de commissie haar waardering uit voor het inhoudelijke programma voor ‘Wereldburgerschap’. Hieronder vallen samenwerkingsprojecten zoals bijvoorbeeld uitwisselingen, Model United Nations en het online project met India.

De commissie vindt dat wij trotser mogen zijn op wat we doen en dit ook veel sterker mogen benadrukken. ‘Be good and tell it!’

Nieuws