Farel College

Paasviering Sint Joriskerk

11 april 2023

Onder de bezielende leiding van Gert Leeftink en Akke Renema hadden wij op dinsdag 4 april een paasviering in de Joriskerk in Amersfoort. We startten centraal met een overdenking en livemuziek van leerlingen en docenten. Bij de overdenking was er aandacht voor de landen die recent te maken hadden met aardbevingen en ook voor een leerling van onze school dit jaar is overleden. Ook hadden we het er over om in algemene zin er voor elkaar te willen zijn.

Paasreflectie

De stille week voor Pasen en de tweede week in de Ramadan.. Miljoenen mensen staan stil bij wat werkelijk belangrijk is. Ook wij op deze plek. Ieder op een eigen manier.  Veel mensen hebben het idee dat we steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Dat er meer geschreeuwd wordt en minder geluisterd. Het Planbureau noemt als mogelijke oorzaak het gebruik van sociale media. Door een stroom van informatie ervaren mensen een zekere druk om een standpunt in te nemen. Misschien is dit ook herkenbaar op school. Talloze apps die dagelijks op je telefoon voorbijgaan, zijn vaak afkomstig van eenzelfde groep mensen die vaak dezelfde mening zijn toegedaan. Onbewust ontstaat dan al gauw een ‘wij-zij denken’. De ene groep plaatst zich dan tegenover de andere.  Beide groepen vergeten om echt te luisteren naar elkaar. Wij-zij denken’ is altijd een bedreiging voor de vrede. Echte vrede kan pas ontstaan als we inzien dat we allemaal bij elkaar horen, dat we elkaar nodig hebben. En eigenlijk ook dat we niet wezenlijk verschillen van elkaar. Ons leven heeft juist waarde en betekenis door het contact met anderen om ons heen.  Leerlingen uit de bovenbouw mochten de tijdens de paasviering in de Joriskerk oefenen door met elkaar stil te staan bij vragen waar geen ‘wij’ of ‘zij’ bij hoort.  Vragen waar je niet zomaar het antwoord op weet maar die wel belangrijk zijn om met elkaar te delen. In deze snelle en soms ook eenzame tijd is het juist belangrijk om met elkaar opnieuw te leren om mens te zijn en om te zien naar elkaar.

Nieuws

1 februari 2024

Bezoek het Farel College

Komende tijd is er volop gelegenheid voor leerlingen van de basisschool en hun ouders/verzorgers om kennis te maken met het Farel College. Leerlingen uit groep 8 kunnen zich aanmelden voor de Farel Experience op 27 februari. Zij maken dan een middag kennis met het leven op de middelbare school. Aanmelden hiervoor kan tot 13 februari […]

Lees meer...

FAMUN 2024 van start!

7 december 2023

Kerstontbijt

Op vrijdag 22 december sluiten we het jaar traditiegetrouw af met een kerstontbijt voor leerlingen.  De mentoren organiseren dit ontbijt samen met de klas. Onderbouw:   8.30 tot 9.30 uur Bovenbouw:   9.45 tot 10.45 uur Voor of na het kerstontbijt is er een kerstviering in de aula. Daarna kunnen de leerlingen gaan genieten van een welverdiende […]

Lees meer...

Farel Wintermarkt

7 november 2023

Theatervoorstelling IMPACT over social media

Vorig schooljaar heeft het Farel aan Stichting Springplank Theater Producties gevraagd of zij een voorstelling wilden maken over de impact van het gebruik van social media op de mentale gezondheid van jongeren. Deze samenwerking resulteerde in de muzikale theatervoorstelling IMPACT. Social media is niet meer weg te denken uit het leven van jongeren. Het Farel […]

Lees meer...

Inschrijven portfoliogesprek

Verkiezingen op het Farel

11 oktober 2023

Gastgezinnen gezocht voor FAMUN 2024

Een groep leerlingen van het Farel College organiseert dit schooljaar voor de zevende keer een Model United Nations (MUN). Tijdens een MUN worden op scholen en universiteiten wereldwijd de Verenigde Naties nagebootst. Leerlingen van over de hele wereld debatteren op een MUN-conferentie over internationale actuele vraagstukken. Wij organiseren FAMUN (Farel Academy Model United Nations) van […]

Lees meer...

Schoolfotograaf

Ouderavonden