Farel College

Meerscholen

31 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 vallen de tien middelbare scholen van het Meridiaan College en Meerwegen scholengroep onder één bestuur. De nieuwe organisatie heet ‘Meerscholen’. De fusie geeft ons een stevigere basis en de kans om leerlingen en ouders nu en in de toekomst meer te bieden.

We kunnen op onze scholen blijven doen waar we goed in zijn: waarde gedreven onderwijs geven aan onze leerlingen. We zorgen binnen Meerscholen voor continuïteit en werkgelegenheid in onze regio, waar de leerlingaantallen dalen. We kunnen de bovenschoolse ondersteuning verder ontwikkelen en professionaliseren. Maar bovenal biedt een bestuurlijke fusie ruimte om het onderwijs te blijven innoveren en ontwikkelen en met elkaar te werken aan grote uitdagingen zoals kansengelijkheid en passend onderwijs.

Meer informatie is te vinden op meerscholen.nl.

Nieuws