Farel College

Loting

5 april 2019

In het kader van de reguleringsafspraken voor Amersfoort en omgeving was bekend dat wij komend schooljaar op het Farel plaats hebben voor tien brugklassen. Daarnaast was bekend dat TTO-
leerlingen sowieso geplaatst worden. Leerlingen konden worden aangemeld tot vrijdag 15 maart. Op 19 maart is de lijst met aanmeldingen doorgenomen. De TTO-aanmeldingen kunnen wij plaatsen in vijf volle brugklassen. Voor de vijf reguliere mavo en mavo/havo-brugklassen waren er te veel aanmeldingen. Dat betekende helaas dat het Farel College
voor het eerst moest loten. De betrokkenen zijn hierover geïnformeerd. Vrijdag 22 maart heeft een notaris deze loting verricht en zijn de betreffende ouders en leerlingen op de hoogte gesteld van de uitslag. Daarbij is aangegeven welke scholen nog leerlingen kunnen plaatsen.

Nieuws