Farel College

Inleveren schoolboeken

7 juni 2022

Het schooljaar is bijna afgelopen. Op 10 juni ontvangen alle leerlingen per mail een overzicht van de laatste schoolweken. Binnenkort kunnen leerlingen hun schoolboeken inleveren. Dit zijn huurboeken die bij Iddink ingeleverd moeten worden en daarnaast (werk)boeken die op school ingeleverd worden.

Boeken van Iddink

Inleveren van de boeken van Iddink is op donderdag 7 juli. Leerlingen ontvangen van Iddink via hun account bericht welke boeken bij hen ingeleverd moeten worden.

De huurboeken van Iddink moeten ingeleverd worden in aula van de Farel Academy aan de J.P. Sweelinckstraat. Het tijdstip waarop leerlingen verwacht worden staat vermeld in het overzicht van de laatste weken.

Boeken van school

Op 10 juni ontvangen de leerlingen van de niet-examenklassen een mail met een overzicht welke (werk)boeken op school ingeleverd moeten worden. De examenklassen hebben dit overzicht al ontvangen.

Deze boeken worden ingeleverd in de week van 27 juni in de lokalen 008, 009, 010 en 011. De exacte dagen en tijden staan vermeld in het overzicht van de laatste schoolweken. Het is niet mogelijk de boeken in te leveren op een andere tijd dan staat vermeld in het overzicht. Het is handig wanneer leerlingen dit formulier uitprint en voorzien van hun naam meenemen op de inleverdag.

Wanneer een leerling op deze dag verhinderd is, word hij/zij geacht iemand te vragen om de boeken in te leveren op het aangegeven tijdstip.  Het is niet mogelijk om boeken eerder in te leveren op school of op een andere plek. Dus niet afgeven bij het secretariaat, de dagwacht of de mentor.

Nieuws