Farel College

FAMUN groot succes

21 februari 2023

Afgelopen week was op het Farel College de Farel Academy Model United Nations (FAMUN). FAMUN is een internationale debatconferentie, georganiseerd door leerlingen van het Farel College voor leerlingen van over de hele wereld.  Het was een groot succes. Leerlingen uit 40 verschillende landen bezochten Amersfoort en debatteerden over wereldwijde problemen. We spraken leerling Wisse Wijers van de afdeling Press van het executive team FAMUN.  

Wisse, hoe verliep FAMUN?
“Op de donderdag ontvingen we de deelnemers en was de openingsceremonie met optredens en speeches. De dagen daarna vonden de echte debatten plaats. Op de zondag werden de laatste resoluties afgerond. Op de algemene vergadering werden van drie comités de resoluties besproken. De andere comités kregen ook de mogelijkheid om een crisisdebat te doen. Ze kregen een actueel onderwerp voorgeschoteld en moesten zonder enige voorbereiding samen tot een oplossing komen. In de veiligheidsraad werd bijvoorbeeld de Chinese ballon boven de Verenigde Staten behandeld. FAMUN werd afgesloten met een afsluitende ceremonie waar best delegate awards werden uitgereikt aan deelnemers die uitblonken.”

Het thema dit jaar was ‘Resolving conflict through unity and sustainable innovation.’  Zijn hier nog verrassende ideeën en oplossingen uit voortgekomen?
“In het comité UNODC (VN-Bureau voor Drugs en Criminaliteit) werd de financiering van gewapende milities in Latijns-Amerika besproken. Om dat tegen te gaan was het voorstel om een blokkade te vormen rond Afghanistan om de opioïde handel tegen te gaan. Hier zouden meerdere landen aan mee moeten helpen.”

Kun je iets vertellen over zo’n debat, hoe ging dat in zijn werk?
“De leerling maken als vertegenwoordigers van een land samen met anderen leerlingen en hun land een resolutie. Dit is een plan van aanpak voor het idee, dit bevat meerdere punten. Elk punt wordt besproken en ieder land geeft zijn mening over dit punt door te stemmen. Deze mening kunnen ze onderbouwen door een speech te geven.”

En wat is zo bijzonder aan FAMUN?
“Het is heel speciaal dat FAMUN weer heeft kunnen plaatsvinden nadat we het twee jaar niet konden houden, vanwege corona. FAMUN is bijzonder omdat er vergeleken met andere conferenties erg veel internationale deelnemers meedoen.”

Kun je iets vertellen over de organisatie?
“De organisatie van FAMUN 2023 begon eind april 2022, toen zijn de secretary generals Lydia de Groot en Vera van Schaik gekozen door docenten van het Farel College. Het was hun taak om het team verder op te bouwen. In totaal waren er 33 leerlingen die deel uit maakte van het FAMUN team. Zij werden verdeeld over de teams press, conference officer, registration, hospitality, housing, research en finance. Elke week was er een bijeenkomst om ervoor te zorgen dat de samenwerking goed verliep. Uiteindelijk is er dus 10 maanden lang elke week gewerkt om weer een fantastische conferentie neer te zetten.”

En… zijn er alweer plannen voor Famun 2024?
“Natuurlijk is er een FAMUN volgend jaar, maar voorlopig genieten we nog even na.”

Nieuws

Schoolfotograaf

Ouderavonden

15 augustus 2023

Eerste schoolweek

Op dinsdag 22 augustus start het schooljaar voor de leerlingen. Na ontvangst in de aula volgt kennismaking met de mentor/tutor. Voor de leerlingen van klas 1, 2 en 3 liggen in het lokaal pakketjes met (werk)boeken van school klaar. De leerlingen worden verwacht om: Brugklassen:                      […]

Lees meer...

Diploma-uitreiking

14 juni 2023

Examenuitslag

Bekendmaking van de uitslag van de examens van het eerste tijdvak is op woensdag 14 juni. Tussen 14.00 uur en 15.00 uur bellen de mentoren de uitslag door aan alle leerlingen. Om 15.00 uur ontvangen mentoren de nog-niet-geslaagde leerlingen op school. Om 16.00 uur ontvangen mentoren de geslaagde leerlingen op school. Op donderdag 15 juni is […]

Lees meer...

Trailer musical Impact

Positieve visitatie tweetalig onderwijs mavo

11 mei 2023

Eindexamen

Het is een spannende tijd voor onze examenkandidaten. Vanaf donderdag 11 mei moeten de leerlingen uit mavo 4, havo 5 en vwo 6 laten zien wat ze allemaal geleerd hebben. We wensen alle examenkandidaten heel veel succes en hopen op mooie resultaten! Op woensdag 14 juni krijgen de leerlingen de uitslag. De leerlingen die nog […]

Lees meer...

11 april 2023

18 en 19 april Heathers the musical

Op dinsdag 18 en woensdag 19 april is de uitvoering van ‘Heathers de musical’ op school! Heathers the musical’ is een Engelstalige musical met veel zang, dans en acteertalent. Deze musical is bijna helemaal door leerlingen opgezet, uitgezocht en ingestudeerd. Ze hebben het decor en de choreo gemaakt en een aandeel in de musicalband. Ze […]

Lees meer...

Kennismaken Farel College