Farel College

FAMUN groot succes

21 februari 2023

Afgelopen week was op het Farel College de Farel Academy Model United Nations (FAMUN). FAMUN is een internationale debatconferentie, georganiseerd door leerlingen van het Farel College voor leerlingen van over de hele wereld.  Het was een groot succes. Leerlingen uit 40 verschillende landen bezochten Amersfoort en debatteerden over wereldwijde problemen. We spraken leerling Wisse Wijers van de afdeling Press van het executive team FAMUN.  

Wisse, hoe verliep FAMUN?
“Op de donderdag ontvingen we de deelnemers en was de openingsceremonie met optredens en speeches. De dagen daarna vonden de echte debatten plaats. Op de zondag werden de laatste resoluties afgerond. Op de algemene vergadering werden van drie comités de resoluties besproken. De andere comités kregen ook de mogelijkheid om een crisisdebat te doen. Ze kregen een actueel onderwerp voorgeschoteld en moesten zonder enige voorbereiding samen tot een oplossing komen. In de veiligheidsraad werd bijvoorbeeld de Chinese ballon boven de Verenigde Staten behandeld. FAMUN werd afgesloten met een afsluitende ceremonie waar best delegate awards werden uitgereikt aan deelnemers die uitblonken.”

Het thema dit jaar was ‘Resolving conflict through unity and sustainable innovation.’  Zijn hier nog verrassende ideeën en oplossingen uit voortgekomen?
“In het comité UNODC (VN-Bureau voor Drugs en Criminaliteit) werd de financiering van gewapende milities in Latijns-Amerika besproken. Om dat tegen te gaan was het voorstel om een blokkade te vormen rond Afghanistan om de opioïde handel tegen te gaan. Hier zouden meerdere landen aan mee moeten helpen.”

Kun je iets vertellen over zo’n debat, hoe ging dat in zijn werk?
“De leerling maken als vertegenwoordigers van een land samen met anderen leerlingen en hun land een resolutie. Dit is een plan van aanpak voor het idee, dit bevat meerdere punten. Elk punt wordt besproken en ieder land geeft zijn mening over dit punt door te stemmen. Deze mening kunnen ze onderbouwen door een speech te geven.”

En wat is zo bijzonder aan FAMUN?
“Het is heel speciaal dat FAMUN weer heeft kunnen plaatsvinden nadat we het twee jaar niet konden houden, vanwege corona. FAMUN is bijzonder omdat er vergeleken met andere conferenties erg veel internationale deelnemers meedoen.”

Kun je iets vertellen over de organisatie?
“De organisatie van FAMUN 2023 begon eind april 2022, toen zijn de secretary generals Lydia de Groot en Vera van Schaik gekozen door docenten van het Farel College. Het was hun taak om het team verder op te bouwen. In totaal waren er 33 leerlingen die deel uit maakte van het FAMUN team. Zij werden verdeeld over de teams press, conference officer, registration, hospitality, housing, research en finance. Elke week was er een bijeenkomst om ervoor te zorgen dat de samenwerking goed verliep. Uiteindelijk is er dus 10 maanden lang elke week gewerkt om weer een fantastische conferentie neer te zetten.”

En… zijn er alweer plannen voor Famun 2024?
“Natuurlijk is er een FAMUN volgend jaar, maar voorlopig genieten we nog even na.”

Nieuws

Musical 'Heathers'

FAMUN groot succes

Help slachtoffers Turkije en Syrië

1 februari 2023

Thema-avonden tweetalig en bèta-onderwijs

Leerlingen uit groep 8 en hun ouders/verzorgers zijn van harte welkom op woensdag 22 of donderdag 23 februari. Op deze avonden organiseren we onze thema-avonden tweetalig en bèta-onderwijs. De avonden starten om 19.00 uur en duren tot 21.00 uur. De avond heeft een vast programma, dus kom op tijd. Bezoekers worden in de aula welkom […]

Lees meer...

31 januari 2023

Meerscholen

Vanaf 1 januari 2023 vallen de tien middelbare scholen van het Meridiaan College en Meerwegen scholengroep onder één bestuur. De nieuwe organisatie heet ‘Meerscholen’. De fusie geeft ons een stevigere basis en de kans om leerlingen en ouders nu en in de toekomst meer te bieden. We kunnen op onze scholen blijven doen waar we […]

Lees meer...

FAMUN 2023

6 december 2022

Actiedag Serious Request

Op vrijdag 23 december organiseren we een actiedag voor Serious Request, een geldinzamelingsactie van publieke radiozender 3FM. Serious Request staat dit jaar met het glazen huis in Amersfoort en wij willen ons als school inzetten voor de vergeten kinderen in Nederland  In Nederland verkeren 100.000 kinderen in diepe nood. Ze groeien op in gezinnen met […]

Lees meer...

Inzameling Straatpastoraat

5 december 2022

Leerling overleden

Onze leerling Mick Brady uit klas 5Hd is op 4 december plotseling overleden. Mick is slechts 17 jaar geworden. Het verdriet na zijn plotselinge overlijden is groot. Woensdag 7 december willen we Mick gedenken tijdens een herdenkingsbijeenkomst op de Farel Academy met de havo bovenbouw. Bij de dagwacht op school staat een foto van Mick. […]

Lees meer...

4 november 2022

Portfoliogesprekken

De eerste ronde van de portfoliogesprekken wordt gehouden op woensdag 21 en donderdag 22 december 2022. Net als in voorgaande jaren krijgen ouders/verzorgers de gelegenheid om zich voor een geschikt moment in te schrijven via Doodle. Mentoren zetten op maandag 21 november 2022 de Doodle uit via de e-mailadressen van de mentorleerlingen. Ouders met meer […]

Lees meer...