Farel College

Excellent worden was een kunst, excellent blijven heel bijzonder

29 juni 2022

De havo-afdeling van het Farel College in Amersfoort heeft opnieuw het predicaat Excellent ontvangen. Deze erkenning werd op maandag 27 juni verstrekt tijdens een bijeenkomst in de aula van school door een vertegenwoordiger van de jury Excellente Scholen. Ook wethouder Fatma Koşer Kaya van de gemeente Amersfoort was hierbij aanwezig.

Beoordeling en waardering onderwijs

Op Nederlandse scholen wordt op uiteenlopende manieren gewerkt aan goed onderwijs. Op sommige scholen leidt dat tot onderwijs van bijzondere kwaliteit. Scholen kunnen zich aanmelden bij de jury Excellente Scholen voor een erkenning van die kwaliteit en waardering voor de inzet en prestaties.

Bij de beoordeling komen de volgende kwaliteitsaspecten aan de orde:

  • visie op leren en ontwikkelen;
  • (door-)ontwikkelen onderwijs;
  • (coherente) aanpak;
  • kwaliteitszorg;
  • externe gerichtheid en kennisdeling.

Lovend juryrapport

In het rapport van de Jury Excellente Scholen staat over de havo-afdeling van het Farel College onder andere:

De jury vindt het mooi om te zien dat vanuit het centraal stellen van de leerling, ook de medewerkers in beweging komen en het cyclisch leren als uitgangspunt nemen. De ontwikkelambities van de school laten zien dat er een gezonde kwaliteitscultuur is waarin deze manier van werken de ruimte krijgt om verder te groeien.

De school richt zich duidelijk op intrinsieke motivatie. De jury vindt het mooi om te zien dat de visie, waarin de leerling de ruimte moet krijgen en nemen, leidt tot concrete doelen.

Het valt de jury in positieve zin op dat de leerlingen die zij spreekt unieke leerroutes op school heel normaal vinden. Dit bevestigt het beeld dat persoonlijk leren op het Farel College vanzelfsprekend is.

Het is te waarderen dat onder zowel leerlingen als medewerkers erkende ongelijkheid mag bestaan en dit gedifferentieerde aanbod vanuit een gezamenlijke aanpak leidt tot ruimte voor leerlingen én medewerkers om zich vanuit eigen capaciteiten en interesses te ontwikkelen.

Het portfolio is een goed voorbeeld van hoe het excellentieprofiel in de school wordt toegepast

en welke cultuur van een steeds terugkerende pas op de plaats bijdraagt aan de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers. Daarnaast waardeert de jury het hoe intensief de school maatschappelijk bewust handelt en zich wil inzetten voor de samenleving.

Teamprestatie

Tijdens de feestelijke uitreiking werd door medewerkers en leerlingen van het Farel College gevierd dat de havo-afdeling opnieuw excellent bevonden is. Afdelingsleider Nienke Stolk zegt hierover het volgende:

“Excellent worden was al een kunst, maar er is afgelopen jaren misschien nog wel harder gewerkt om ook excellent te blijven. Om goed onderwijs te blijven geven en om het verder te verbeteren. We bedanken onze leerlingen omdat zij open staan voor het mooie onderwijs dat we hier op school bieden. Ook heel veel dank voor de tomeloze inzet van alle collega’s op het Farel. Door hen voelen de leerlingen zich gezien.”

Nieuws

50 jaar Farel: reünie

29 juni 2022

Excellent worden was een kunst, excellent blijven heel bijzonder

De havo-afdeling van het Farel College in Amersfoort heeft opnieuw het predicaat Excellent ontvangen. Deze erkenning werd op maandag 27 juni verstrekt tijdens een bijeenkomst in de aula van school door een vertegenwoordiger van de jury Excellente Scholen. Ook wethouder Fatma Koşer Kaya van de gemeente Amersfoort was hierbij aanwezig. Beoordeling en waardering onderwijs Op […]

Lees meer...

Zomerschool

Examenuitslag eerste tijdvak

7 juni 2022

Overstap naar Microsoft Office 365

In het weekend van 25 en 26 juni stapt het Farel College over op Microsoft Office 365. Wanneer op vrijdag 24 juni na 17.00 uur een e-mail gestuurd wordt, kan het zijn dat dit bericht in ‘het niets’ verdwijnt. De overstap is technisch geregeld, alleen duurt het enige tijd voordat dit wereldwijd op allerlei servers […]

Lees meer...

Inleveren schoolboeken

17 mei 2022

Farel Academy Day

Op donderdag 19 mei organiseren we op de Sweelinckstraat voor vwo 4 en 5 de Academy Day. Elf experts, waarvan tien oud-leerlingen van het Farel, brengen een casus in uit hun werkpraktijk. De professionals zijn werkzaam als onder andere psycholoog, loopbaanadviseur voor mensen met een beperking, data-analist, architect en burgemeester. Ze vertegenwoordigen bedrijven zoals een […]

Lees meer...

Examens en diploma-uitreiking

16 mei 2022

Laatste Literaire Café van dit schooljaar

Op woensdag 1 juni vindt alweer de laatste bijeenkomst van het digitale Literaire Café van dit schooljaar plaats. We bespreken de roman ‘Mijn moeder heeft altijd gelijk’ uit 2020 van de Duits– Oekraïense schrijver Lana Lux. Pak je kans en discussieer mee over dit boeiende boek. Iedereen is van harte welkom, leerlingen, ouders en medewerkers. […]

Lees meer...

Erasmusproject HOPE