Farel College

Excellent worden was een kunst, excellent blijven heel bijzonder

29 juni 2022

De havo-afdeling van het Farel College in Amersfoort heeft opnieuw het predicaat Excellent ontvangen. Deze erkenning werd op maandag 27 juni verstrekt tijdens een bijeenkomst in de aula van school door een vertegenwoordiger van de jury Excellente Scholen. Ook wethouder Fatma Koşer Kaya van de gemeente Amersfoort was hierbij aanwezig.

Beoordeling en waardering onderwijs

Op Nederlandse scholen wordt op uiteenlopende manieren gewerkt aan goed onderwijs. Op sommige scholen leidt dat tot onderwijs van bijzondere kwaliteit. Scholen kunnen zich aanmelden bij de jury Excellente Scholen voor een erkenning van die kwaliteit en waardering voor de inzet en prestaties.

Bij de beoordeling komen de volgende kwaliteitsaspecten aan de orde:

  • visie op leren en ontwikkelen;
  • (door-)ontwikkelen onderwijs;
  • (coherente) aanpak;
  • kwaliteitszorg;
  • externe gerichtheid en kennisdeling.

Lovend juryrapport

In het rapport van de Jury Excellente Scholen staat over de havo-afdeling van het Farel College onder andere:

De jury vindt het mooi om te zien dat vanuit het centraal stellen van de leerling, ook de medewerkers in beweging komen en het cyclisch leren als uitgangspunt nemen. De ontwikkelambities van de school laten zien dat er een gezonde kwaliteitscultuur is waarin deze manier van werken de ruimte krijgt om verder te groeien.

De school richt zich duidelijk op intrinsieke motivatie. De jury vindt het mooi om te zien dat de visie, waarin de leerling de ruimte moet krijgen en nemen, leidt tot concrete doelen.

Het valt de jury in positieve zin op dat de leerlingen die zij spreekt unieke leerroutes op school heel normaal vinden. Dit bevestigt het beeld dat persoonlijk leren op het Farel College vanzelfsprekend is.

Het is te waarderen dat onder zowel leerlingen als medewerkers erkende ongelijkheid mag bestaan en dit gedifferentieerde aanbod vanuit een gezamenlijke aanpak leidt tot ruimte voor leerlingen én medewerkers om zich vanuit eigen capaciteiten en interesses te ontwikkelen.

Het portfolio is een goed voorbeeld van hoe het excellentieprofiel in de school wordt toegepast

en welke cultuur van een steeds terugkerende pas op de plaats bijdraagt aan de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers. Daarnaast waardeert de jury het hoe intensief de school maatschappelijk bewust handelt en zich wil inzetten voor de samenleving.

Teamprestatie

Tijdens de feestelijke uitreiking werd door medewerkers en leerlingen van het Farel College gevierd dat de havo-afdeling opnieuw excellent bevonden is. Afdelingsleider Nienke Stolk zegt hierover het volgende:

“Excellent worden was al een kunst, maar er is afgelopen jaren misschien nog wel harder gewerkt om ook excellent te blijven. Om goed onderwijs te blijven geven en om het verder te verbeteren. We bedanken onze leerlingen omdat zij open staan voor het mooie onderwijs dat we hier op school bieden. Ook heel veel dank voor de tomeloze inzet van alle collega’s op het Farel. Door hen voelen de leerlingen zich gezien.”

Nieuws

4 november 2022

Portfoliogesprekken

De eerste ronde van de portfoliogesprekken wordt gehouden op woensdag 21 en donderdag 22 december 2022. Net als in voorgaande jaren krijgen ouders/verzorgers de gelegenheid om zich voor een geschikt moment in te schrijven via Doodle. Mentoren zetten op maandag 21 november 2022 de Doodle uit via de e-mailadressen van de mentorleerlingen. Ouders met meer […]

Lees meer...

Informatie-avond 29 november

4 oktober 2022

Farel Festivalparade op 13 oktober

Ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van onze school vindt op donderdag 13 oktober de Farel Festivalparade plaats. Op deze dag hebben leerlingen het eerste en tweede uur les. Daarna barst het feest aan de Paladijnenweg los! Vanaf 11.00 uur is er in school, op het schoolplein en op het sportveld van alles te doen. […]

Lees meer...

30 augustus 2022

Schoolfotograaf

Op woensdag 14 september 2022 komt de schoolfotograaf. Het is vanwege AVG-regelgeving belangrijk dat in Magister aangevinkt is dat een leerling op de klassenfoto mag worden gezet! Zonder deze toestemming mag de leerling helaas niet op de klassenfoto. Wil en mag een leerling wel op de foto? Log dan in op Magister om de AVG-toestemming […]

Lees meer...

Ouderavonden

19 augustus 2022

Start schooljaar 2022-2023

Dinsdag 23 augustus start voor onze leerlingen het nieuwe schooljaar. Zij worden op deze dag verwacht op school om: 09.30 uur: brugklas 10.00 uur: vwo 2 en 3 10.45 uur: havo 2 en 3 11.30 uur: mavo 2 en 3 12.15 uur: mavo 4 13.00 uur: havo 4 13.45 uur: havo 5 14.30 uur: vwo […]

Lees meer...

29 juni 2022

Excellent worden was een kunst, excellent blijven heel bijzonder

De havo-afdeling van het Farel College in Amersfoort heeft opnieuw het predicaat Excellent ontvangen. Deze erkenning werd op maandag 27 juni verstrekt tijdens een bijeenkomst in de aula van school door een vertegenwoordiger van de jury Excellente Scholen. Ook wethouder Fatma Koşer Kaya van de gemeente Amersfoort was hierbij aanwezig. Beoordeling en waardering onderwijs Op […]

Lees meer...

Examenuitslag eerste tijdvak

7 juni 2022

Overstap naar Microsoft Office 365

In het weekend van 25 en 26 juni stapt het Farel College over op Microsoft Office 365. Wanneer op vrijdag 24 juni na 17.00 uur een e-mail gestuurd wordt, kan het zijn dat dit bericht in ‘het niets’ verdwijnt. De overstap is technisch geregeld, alleen duurt het enige tijd voordat dit wereldwijd op allerlei servers […]

Lees meer...

Inleveren schoolboeken