Farel College

Excellent worden was een kunst, excellent blijven heel bijzonder

29 juni 2022

De havo-afdeling van het Farel College in Amersfoort heeft opnieuw het predicaat Excellent ontvangen. Deze erkenning werd op maandag 27 juni verstrekt tijdens een bijeenkomst in de aula van school door een vertegenwoordiger van de jury Excellente Scholen. Ook wethouder Fatma Koşer Kaya van de gemeente Amersfoort was hierbij aanwezig.

Beoordeling en waardering onderwijs

Op Nederlandse scholen wordt op uiteenlopende manieren gewerkt aan goed onderwijs. Op sommige scholen leidt dat tot onderwijs van bijzondere kwaliteit. Scholen kunnen zich aanmelden bij de jury Excellente Scholen voor een erkenning van die kwaliteit en waardering voor de inzet en prestaties.

Bij de beoordeling komen de volgende kwaliteitsaspecten aan de orde:

  • visie op leren en ontwikkelen;
  • (door-)ontwikkelen onderwijs;
  • (coherente) aanpak;
  • kwaliteitszorg;
  • externe gerichtheid en kennisdeling.

Lovend juryrapport

In het rapport van de Jury Excellente Scholen staat over de havo-afdeling van het Farel College onder andere:

De jury vindt het mooi om te zien dat vanuit het centraal stellen van de leerling, ook de medewerkers in beweging komen en het cyclisch leren als uitgangspunt nemen. De ontwikkelambities van de school laten zien dat er een gezonde kwaliteitscultuur is waarin deze manier van werken de ruimte krijgt om verder te groeien.

De school richt zich duidelijk op intrinsieke motivatie. De jury vindt het mooi om te zien dat de visie, waarin de leerling de ruimte moet krijgen en nemen, leidt tot concrete doelen.

Het valt de jury in positieve zin op dat de leerlingen die zij spreekt unieke leerroutes op school heel normaal vinden. Dit bevestigt het beeld dat persoonlijk leren op het Farel College vanzelfsprekend is.

Het is te waarderen dat onder zowel leerlingen als medewerkers erkende ongelijkheid mag bestaan en dit gedifferentieerde aanbod vanuit een gezamenlijke aanpak leidt tot ruimte voor leerlingen én medewerkers om zich vanuit eigen capaciteiten en interesses te ontwikkelen.

Het portfolio is een goed voorbeeld van hoe het excellentieprofiel in de school wordt toegepast

en welke cultuur van een steeds terugkerende pas op de plaats bijdraagt aan de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers. Daarnaast waardeert de jury het hoe intensief de school maatschappelijk bewust handelt en zich wil inzetten voor de samenleving.

Teamprestatie

Tijdens de feestelijke uitreiking werd door medewerkers en leerlingen van het Farel College gevierd dat de havo-afdeling opnieuw excellent bevonden is. Afdelingsleider Nienke Stolk zegt hierover het volgende:

“Excellent worden was al een kunst, maar er is afgelopen jaren misschien nog wel harder gewerkt om ook excellent te blijven. Om goed onderwijs te blijven geven en om het verder te verbeteren. We bedanken onze leerlingen omdat zij open staan voor het mooie onderwijs dat we hier op school bieden. Ook heel veel dank voor de tomeloze inzet van alle collega’s op het Farel. Door hen voelen de leerlingen zich gezien.”

Nieuws

Musical 'Heathers'

FAMUN groot succes

Help slachtoffers Turkije en Syrië

1 februari 2023

Thema-avonden tweetalig en bèta-onderwijs

Leerlingen uit groep 8 en hun ouders/verzorgers zijn van harte welkom op woensdag 22 of donderdag 23 februari. Op deze avonden organiseren we onze thema-avonden tweetalig en bèta-onderwijs. De avonden starten om 19.00 uur en duren tot 21.00 uur. De avond heeft een vast programma, dus kom op tijd. Bezoekers worden in de aula welkom […]

Lees meer...

31 januari 2023

Meerscholen

Vanaf 1 januari 2023 vallen de tien middelbare scholen van het Meridiaan College en Meerwegen scholengroep onder één bestuur. De nieuwe organisatie heet ‘Meerscholen’. De fusie geeft ons een stevigere basis en de kans om leerlingen en ouders nu en in de toekomst meer te bieden. We kunnen op onze scholen blijven doen waar we […]

Lees meer...

FAMUN 2023

6 december 2022

Actiedag Serious Request

Op vrijdag 23 december organiseren we een actiedag voor Serious Request, een geldinzamelingsactie van publieke radiozender 3FM. Serious Request staat dit jaar met het glazen huis in Amersfoort en wij willen ons als school inzetten voor de vergeten kinderen in Nederland  In Nederland verkeren 100.000 kinderen in diepe nood. Ze groeien op in gezinnen met […]

Lees meer...

Inzameling Straatpastoraat

5 december 2022

Leerling overleden

Onze leerling Mick Brady uit klas 5Hd is op 4 december plotseling overleden. Mick is slechts 17 jaar geworden. Het verdriet na zijn plotselinge overlijden is groot. Woensdag 7 december willen we Mick gedenken tijdens een herdenkingsbijeenkomst op de Farel Academy met de havo bovenbouw. Bij de dagwacht op school staat een foto van Mick. […]

Lees meer...

4 november 2022

Portfoliogesprekken

De eerste ronde van de portfoliogesprekken wordt gehouden op woensdag 21 en donderdag 22 december 2022. Net als in voorgaande jaren krijgen ouders/verzorgers de gelegenheid om zich voor een geschikt moment in te schrijven via Doodle. Mentoren zetten op maandag 21 november 2022 de Doodle uit via de e-mailadressen van de mentorleerlingen. Ouders met meer […]

Lees meer...