Farel College

Coronavirus liveblog

3 juli 2020

Veelgestelde vragen en antwoorden kunt u vinden in FAQ situatie coronavirus.

Ziekmeldingen: Via de e-mail naar dagwacht@farel.nl.
Contactpersoon bij vragen over school/onderwijs: Henry Wieldraaijer wieldraaijerh@farel.nl

Wij doen ons best online onderwijs te verzorgen. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor de voortgang van de les- en leerstof. Wij vragen u als ouder ook uw verantwoordelijkheid te nemen en er op toe te zien dat kinderen thuis hun schoolwerk maken.

Dit liveblog is sinds 03-07-2020 gesloten.

 

Vrijdag 03-07-2020: 17.15 uur

Vorige week maakte de overheid bekend dat na de zomervakantie de middelbare scholen weer volledig open mogen. Voor de zomervakantie volgt in een brief via de mail meer informatie over de start van schooljaar 2020-2021.

Voor nu sluiten we dit liveblog.

Vrijdag 22-05-2020: 20:45 uur

Vanaf 2 juni opent het Farel College de schooldeuren weer voor leerlingen. Leerlingen en ouders hebben vandaag via de mail een bericht ontvangen met alle informatie. De belangrijkste punten zijn:

 • We houden overal anderhalve meter afstand. In het gebouw aan de Paladijnenweg kunnen maximaal 240 leerlingen tegelijkertijd aanwezig zijn, aan de Sweelinckstraat is dit aantal zestig.
 • De maximale bezetting van een klas is twaalf leerlingen. Dit betekent dat klassen gesplitst worden.
 • We werken met een 50-minuten rooster van 9.00 tot 12.20 uur. Leerlingen blijven in hetzelfde lokaal en hebben daar een korte pauze. Docenten wisselen van lokaal.
 • De kantine is gesloten, leerlingen nemen zelf iets te eten en drinken mee.
 • Leerlingen komen zoveel mogelijk op de fiets of laten zich brengen en halen. Uitdrukkelijk verzoek om geen gebruik te maken van het openbaar vervoer.
 • De laatste lesdag van dit schooljaar wordt 1 juli 2020. Hierna vinden voorbereidingen plaats op de portfoliogesprekken die in de twee weken na 1 juli plaatsvinden.
 • De beperkende maatregelen blijven, voor zover nu bekend, na de zomervakantie gehandhaafd.
 • Afdelingen komen op een vaste dag in de week op school. Op de overige dagen werken leerlingen aan de opdrachten die in de mappen staan en volgen eventuele online lessen volgens het rooster in Magister.

Schoolgebouw Sweelinckstraat:

maandag tot en met vrijdag: brugklas (indeling welke klassen op welke dag volgt nog)

Schoolgebouw Paladijnenweg:

maandag:    mavo 2, 3

dinsdag:      vwo 2 en 3

woensdag:   havo 4

donderdag: vwo 4 en 5

vrijdag:        havo 2 en 3

Afdelingsleiders informeren de leerlingen volgende week over de exacte invulling van de dag en over de voortgang van het onderwijs. We hopen vanaf 2 juni op een mooi en leerzaam samenzijn en kijken er erg naar uit om de leerlingen weer op school te mogen begroeten!

 

Dinsdag 19-05-2020: 21:45 uur

Vanavond werd bekend dat de scholen op 2 juni weer opengaan (1 juni is 2e pinksterdag). Ook wij maken de keuze om weer open te gaan met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften. Dit zal echter anders zijn dan onze leerlingen gewend zijn. Wat dit precies voor onze leerlingen gaat betekenen, communiceren we vrijdag 22 mei. De plannen zijn klaar en hoeven nog slechts van een positief advies van de medezeggenschapsraad te worden voorzien.

 

Vrijdag 08-05-2020: 15.10 uur

– Vandaag is het Farel Nieuws verspreid met de Bevorderingsnormen Farel College 2019 – 2020.
– De overheid geeft aan dat vanaf 2 juni de scholen weer gedeeltelijk opengaan. We bereiden ons hierop voor. Volledige klassen zijn niet mogelijk. Het brengt veel vragen en uitdagingen met zich mee. Zodra hierover meer bekend is, communiceren we dit.

 

Donderdag 07-05-2020: 17.47 uur

Morgen verschijnt het Farel Nieuws aan leerlingen en ouders/verzorgers. Daarin onder andere de nieuwe bevorderingsnormen voor dit lesjaar.

 

Woensdag 22-04-2020: 22.10 uur

Gisteren tijdens de persconferentie maakte premier Rutte bekend dat middelbare scholen voorlopig gesloten blijven, in ieder geval tot juni. Dat betekent dat wij doorgaan met lesgeven op afstand.
Examenkandidaten ontvangen meer informatie over inhalen en herkansen, zodra hier meer informatie over bekend is. Het onderwijsprogramma op afstand wordt vervolgd na de meivakantie, op woensdag 6 mei.
Met de kennis van nu gaat de school begin juni open, op basis van nader te bepalen voorwaarden.
Zodra aanvullende informatie beschikbaar komt, informeren wij jullie via dit liveblog.

Donderdag 09-04-2020: 22.10 uur

De slaag-zakregeling is vandaag bekend geworden. Een klik op onderstaande link geeft de volledige informatie weer. Morgen volgt van de afdelingsleiders eventuele extra informatie voor uw zoon of dochter. We wensen onze examenkandidaten sterkte!

vwo-examens tijdens corona 2020

havo-examens tijdens corona 2020

vmbo gemengd of theoretische leerweg-examens tijdens corona 2020

vragen over het coronavirus en examen in het voortgezet onderwijs

PDF van de zak-slaagregeling 2020 vmbo/tl, havo, vwo

 

Woensdag 08-04-2020: 19.50 uur

– Leerlingen zijn geïnformeerd over het verplichte karakter van opdrachten. Die tellen mee voor het eindbeoordeling, dus we roepen jullie op om je best te doen, de opdrachten op tijd in te leveren en op die manier een voldoende te scoren.
-Vandaag is de slaag-zak regeling bekend gemaakt voor examenkandidaten. Morgen worden de leerlingen hierover geïnformeerd.
– 4 juni is de landelijke dag voor geslaagden.
– De contactpersoon voor vragen over school/onderwijs in de huidige situatie is vanaf vandaag Henry Wieldraaijer wieldraaijerh@farel.nl
– Afgelast:
  •  IB-voorlichting A3

 

Donderdag 02-04-2020: 21:20 uur

We werken hard aan de nieuwe/ aangepaste bevorderingsnormen. Het streven is om die in de loop van deze maand bekend te maken. De PDMR wordt hierbij betrokken.

Woensdag 01-04-2020: 17:30 uur

– Aanvullend bericht over schoolsluiting: vandaag is besloten dat de Meerwegen Scholengroepscholen (waaronder het Farel) op zijn vroegst vanaf woensdag 6 mei 2020 opengaan. Maandag 4 mei wordt de dag voor medewerkers om het onderwijs op het Farel weer op te kunnen starten (dinsdag 5 mei is een reguliere vrije dag).

– Er is een kans dat deze datum nog verder naar achteren wordt geschoven. Dit wordt naar verwachting gecommuniceerd door de overheid in de week van 21 april. Dit valt in de meivakantie. Via het liveblog communiceren we over een nieuwe datum als 6 mei niet haalbaar blijkt te zijn.
De oproep aan ouders/ verzorgers en leerlingen is om ook in de vakantie het liveblog regelmatig te checken.

–  Schoolexamen: als Meerwegen communiceren we één datum waarop de bekendmaking plaatsvindt van leerlingen die geslaagd of gezakt zijn voor het schoolexamen. Dit is afhankelijk van de slaag/zak-regeling die komende week beschikbaar komt.

– Summerschool: We hebben besloten dat de Summerschool -een samenwerking tussen Corderius en het Farel en Oostwende – doorgang vindt. Dit biedt leerlingen een extra mogelijkheid om een onvoldoende te ‘repareren’. Meer informatie hierover volgt op een later moment.

Dinsdag 31-03-2020: 21.15 uur

– Vanavond op de persconferentie is door de premier bekendgemaakt dat de scholen dichtblijven tot de meivakantie. Dat betekent dat het Farel niet eerder open is dan maandag 4 mei (meivakantie Farel: maandag 20-4 tot en met vrijdag 1-5).

– Leerlingen worden na vandaag verder geïnformeerd door de afdelingsleiders.

 

Dinsdag 31-03-2020: 10.58 uur

 • Vrijdag zijn ouders/ verzorgers en leerlingen (klas 1, 2, 3) geïnformeerd over de volgende punten:
  –        Voor leerlingen klas 1, 2, 3 staan online nu ook digitale lessen en contactmomenten weergegeven. Docenten kunnen hierin instructie geven en er is gelegenheid om vragen te stellen.
  –       Het rooster in Magister is de basis voor het tijdstip van de digitale lessen en contactmomenten.
  –       Docenten communiceren deze uitnodigingen waar mogelijk via Magister.
  –       Docenten kunnen ook opdrachten in Magister zetten.
  –       De vakken die vrijblijvend waren, worden sinds gisteren ook aangeboden. Op de Drive en in Magister kunnen nu ook voor deze vakken uitnodigingen en opdrachten staan.
 • Gisteren hebben leerlingen havo 4 TTO een brief ontvangen over onder andere IWEP.
 • Afgelast: de sportdagen in april voor klas 1, 2, 3.

Donderdag 26-3-2020: 20.10 uur

– Leerlingen van de examenklassen zijn vandaag, of worden morgen geïnformeerd door de afdelingsleider met betrekking tot het schoolexamen dat komende week start.

We wachten berichtgeving vanuit de overheid af in relatie tot de huidige scholensluiting. Bij wijzigingen in de huidige situatie communiceren we zo spoedig mogelijk.

– De vakgroepen Godsdienst, Beeldend, LO en de Mediatheek hebben mooie initiatieven opgezet om leerlingen, ouders en medewerkers te ondersteunen in Corona-tijd. Lees er meer over in het nieuwsbericht ‘Farel voor jou! Tips, troost en tijdverdrijf’.

 

Dinsdag 24-3-2020: 20.44 uur

– Leerlingen en ouders/ verzorgers examenleerlingen hebben vandaag een brief ontvangen over het niet doorgaan van de centrale examens.

– Ter verduidelijking/aanvulling: deze week gaan dus ook de mondelinge tentamens (ook online) niet door, die worden tot nader order uitgesteld.

– Na donderdag a.s. ontvangen examenleerlingen meer informatie over het verdere verloop van de school- en mondelinge examens.

Dinsdag 24-3-2020: 17.30 uur

– Afgelast:

   • Klas 1: excursie naar Amsterdam voor Geschiedenis en Beeldende vorming 26-29 mei
   • Klas 1 regulier: excursie voor aardrijkskunde naar Rotterdam
   • H2e: Uitwisseling naar Denemarken 8-15 juni
   • A2H2 regulier: excursie naar Ruhrgebied voor Aardrijkskunde en Duits op 8 mei
   • M4: excursie naar Amsterdam voor Tekenen op 26 maart

– Uitstel:

   • Klas 3: DELE examens Spaans worden vooralsnog verplaatst naar 11-9-2020 (inschrijving blijft staan)

– Op verzoek van de GGD melden we dat de vaccinaties meningokokken uitgesteld zijn vanwege het coronavirus. Het is voor de GGD nu niet mogelijk om iedereen persoonlijk een afmelding te sturen. Het is de bedoeling om de vaccinatie op een later moment dit jaar te geven. Hiervoor ontvangen de jongeren een nieuwe uitnodiging. Bewaar de eerste uitnodiging. Hierin zit het vaccinatiebewijs en een oproepkaart die nodig is bij de nieuwe afspraak. Kijk voor informatie op www.ggdru.nl

 

Dinsdag 24-3-2020: 12.30 uur

Zojuist heeft minister Slob van Onderwijs bekend gemaakt dat het Centraal Eindexamen dit jaar niet doorgaat. De schoolleiding beraadt zich op dit moment over de stappen die gezet moeten worden. Aan het einde van deze middag of aan het begin van de avond volgt meer informatie voor de eindexamenleerlingen.

Maandag 23-3-2020: 22.45 uur

BELANGRIJK: Door de persconferentie die vanavond is gegeven door de premier en ministers, is een onduidelijke situatie ontstaan voor het onderwijs. Daarom hebben Amersfoortse onderwijsbestuurders besloten dat op de scholen per direct een time-out van een dag geldt. Dat betekent dat alle geplande her- en schoolexamens, mondelingen (zowel op school als online) en inhaaltoetsen dinsdag 24 maart niet doorgaan. Vandaag of morgen worden alle betrokkenen hierover nader geïnformeerd.

De school sluit nu voor alle activiteiten en we wachten nadere berichtgeving vanuit de overheid af. We houden jullie op de hoogte via dit liveblog.

Maandag 23-3-2020: 16.15 uur

– Afgelast:

   • IB-examen havo 5, vwo 6 van 14 en 15 mei

– Een bijzonder initiatief vanuit de vakgroep godsdienst. Leerlingen kunnen in gesprek gaan met docenten godsdienst over sombere, angstige of onzekere gevoelens. De docent is op de dag bereikbaar tussen 15.00 en 16.00 uur in hangout. Leerlingen kunnen op de dag zelf een mail sturen aan de betreffende godsdienstleraar van die dag en daarin aangeven dat ze willen deelnemen.

– Lees de brief onderwijs in moeilijke tijden  van de rector voor ouders en verzorgers.

 

Vrijdag 20-03-2020: 15:41 uur

– Nu het leren op afstand deze en volgende week van start gaat, is het belangrijk dat leerlingen meerdere keren per dag hun schoolmail inbox checken. Kijk ook met regelmaat in magister.

– We benadrukken dat deelname aan toetsmomenten komende tijd op school door de eindexamenkandidaten alleen in goede gezondheid mogelijk is. Bij elke vorm van twijfel (hoesten, keelpijn, koorts, enz) verzoeken wij die leerling met klem thuis te blijven. De gezondheid van medewerkers en leerlingen gaat voor alles. Zieke/ niet fitte leerlingen kunnen op een later moment het schoolexamen/ de mondeling inhalen, na afstemming.

– Mentoren, tutoren en docenten nemen telefonisch contact op met leerlingen. Wees daarom alert op telefoontjes van een onbekend of anoniem nummer. Dit kan namelijk iemand van school zijn om te vragen hoe het met je gaat, of te overleggen over schoolzaken.

– De volgende activiteiten zijn helaas afgelast:

   • klas 1 TTO: Little Victorians (14 t/m 16 april)
   • Iwep vwo-5 en havo-4
   • uitwisseling Bologna/Budrio  (vanaf 3 mei)
   • uitwisseling Polen (vanaf 23 mei)
   • uitwisseling Laval (vanaf 23 mei)

Donderdag 19-03-2020: 16:43 uur

– Vandaag hebben alle leerlingen en ouders/ verzorgers via de e-mail een brief ontvangen met daarin informatie over het leren op afstand en (voor eindexamenkandidaten) data voor herkansingen en schoolexamens.
Wanneer leerlingen 18 jaar of ouder zijn ontvangen ouders geen bericht, tenzij de leerling bij het secretariaat heeft aangegeven dat dit wel mag gebeuren. Ook kan het zijn dat uw mailadres bij ons niet of niet correct in magister staat.

Woensdag 18-03-2020: 16:15 uur

– Morgenochtend, donderdag 19 maart, communiceren de afdelingsleiders met hun examenleerlingen over de afronding van het schoolexamen en wat er van hen wordt verlangd.
– Morgenmiddag communiceren we aan de leerlingen van de overige leerjaren wat er in het leren op afstand van hen wordt verwacht. Ook deze communicatie verloopt via de afdelingsleiders.
Belangrijk: Leerlingen die ziek zijn, moeten worden ziekgemeld. Ook het betermelden is belangrijk om in acht te nemen. E-mail naar dagwacht@farel.nl.
In alles wensen we u en onze leerlingen veel succes en sterkte toe in deze moeilijke periode die we doormaken met elkaar. We vertrouwen op een goede afloop.

Dinsdag 17-03-2020: 16:50 uur

– Vanmiddag werd bekend gemaakt dat het schoolexamen (SE) per direct doorgang mag vinden. Na vandaag worden onze leerlingen en ouders/verzorgers zo snel als mogelijk hierover  geïnformeerd. De afspraken met betrekking tot gezondheid (RIVM en GGD) blijven daarbij onverkort van kracht. We wensen onze examenleerlingen heel veel succes toe bij de voorbereiding. We zijn ons bewust dat dit de nodige flexibiliteit vraagt.

Dinsdag 17-03-2020: 15:11 uur

–   Vandaag wordt bekend gemaakt welke gevolgen het coronavirus heeft voor de examens. We bestuderen dit document vanuit het ministerie eerst en komen er later op dit liveblog op terug.

Maandag 16-03-2020: 15:23 uur

–       Rooster boeken/ spullen ophalen indien nodig (!) op school (daarna direct de school weer verlaten):
·      dinsdag 17 maart, 13.00 – 14.30 uur: leerlingen uit de examenklassen.
·      woensdag 18 maart, 8.30 – 10.30 uur: leerlingen van klas 1 en 2.
·      woensdag 18 maart, 10.30 – 12.30 uur: leerlingen van klas 3.
·      woensdag 18 maart, 12.30 – 14.30 uur: leerlingen klas 4 havo/ vwo en 5 vwo.

–       Tot nader order worden de toetsweek, stages, praktijk- en mondelinge examens uitgesteld.

–       Eerste prioriteit ligt bij het onderwijs voor de examenleerlingen. Donderdag 19 maart wordt er over de onderbouw en voorexamenklassen overlegd. Meer info hierover volgt donderdagmiddag op dit liveblog.

–       Met de examenkandidaten wordt op donderdag 19 maart in de loop van de dag een drive map gedeeld. Hierin vindt de examenkandidaat wat hij of zij per vak kan doen en hoe de leerling in contact kan komen met de docent.
Let wel: de leerling is zelf verantwoordelijk voor het maken van de opdrachten. We vragen van ouders of ze hierop willen toezien.

–       De boeken uit de mediatheek worden verlengd tot zolang de schoolsluiting duurt. Over deze periode wordt geen boete berekend.

–       Eventuele mogelijkheid voor het opvangen van leerlingen binnen school heeft onze aandacht.

Zondag 15-03-2020: 18.41 uur

De situatie rondom het coronavirus betekent voor ons als school dat we over moeten gaan tot grote maatregelen, zoals u wellicht in het nieuws hebt vernomen. Niet eerder in de geschiedenis hebben we de deuren van het Farel College moeten sluiten. Onze leerlingen zijn vanaf maandag 16 maart tot en met 6 april 2020 thuis. We doen dit om veiligheidsredenen en op aanwijzingen van onze overheid. Daarbij willen we ook de veiligheid van onze medewerkers kunnen garanderen.

Lees het hele bericht in deze brief van de rector.

Zaterdag 14-03-2020: 11.55 uur

– Tot en met 31 maart kunnen we niet zwemmen bij Amerena. De zwemlessen in Amerena worden uit het rooster gehaald van de desbetreffende leerlingen.

Vrijdag 13-03-2020: 14.57 uur

Afgelast:
– De dagopeningen komende weken.
– Theatervoorstelling  ‘Lampje’ voor de brugklassen op 18 maart.
– Trojans Wars op 24 maart voor leerjaar H4 en A4.
– De musical van 25, 26 en 27 maart.
– De uitwisseling met Denemarken voor H2d: 28 maart – 1 april.

Vrijdag 13-03-2020: 12.16 uur

Vanmorgen is er crisisoverleg geweest binnen de scholengroep en de school.
1. We volgen de berichtgeving op de voet, waarbij we ons houden aan de voorschriften vanuit de overheid en gemeente. Zodra de situatie wijzigt, communiceren we in deze liveblog.
2. Tot nader order worden alle buitenschoolse activiteiten geannuleerd. Dit betreft ook de weekopening en de musical.
3. Een leerling met klachten wordt verzocht de les te verlaten en zich te melden bij de dagwacht. We nemen contact op met thuis.
4. Medewerkers met gezondheidsklachten (hoesten, keelpijn, niezen, neusverkouden) dienen thuis te blijven.
5. Met de kennis van nu gaan de portfoliodagen volgende week door. Wij verzoeken u om na het gesprek de school te verlaten.
6. In relatie tot toetsing (PTA, SE CPSE) onderzoeken we de mogelijkheden van voortgang. Veranderingen e.d. worden zo spoedig mogelijk gecommuniceerd. Om die reden is er ook contact met de inspectie VO.

Nieuws

15 oktober 2e avond Literair Café

22 september 2020

Besmetting Covid-19

Een van onze leerlingen is helaas besmet met Covid-19. De leerling is sinds vrijdag 18 september niet meer op school geweest en heeft zich laten testen.  Alle klasgenoten en hun ouders zijn hierover persoonlijk geïnformeerd. De betrokken leerlingen zijn in quarantaine en volgen thuis online lessen. Overige leerlingen volgen gewoon les op school volgens het rooster. […]

Lees meer...

Mondkapjes op het Farel

Ouderavonden

3 september 2020

100% geslaagd voor het IB-diploma

Alle leerlingen die afgelopen schooljaar hun internationaal erkende ‘International Baccalaureat’ examen aflegden, zijn hiervoor geslaagd!  Alle tto-leerlingen uit de eindexamenklas van 2020 ontvangen hun IB diploma. In het najaar volgt een diploma-uitreiking voor deze leerlingen, waarbij zij hun IB-diploma en tto ‘senior certificate’ in ontvangst mogen nemen.

Lees meer...

Schoolfotograaf

2 september 2020

Het Literair Café gaat van start in september

Op donderdag 10 september 2020 wordt er weer gestart met de eerste ronde van het Literair Café 20/21. Het Literair Café wordt gehouden op het Farel College van 19:30-21:00 uur.

Lees meer...

2 september 2020

Voorschriften Covid-19

Inmiddels zijn we als school weer opgestart na de zomervakantie. Het was spannend, voor het eerst sinds afgelopen maart allemaal weer naar school. De vraag was of het met de Covid-19 voorschriften allemaal goed zou verlopen. Hier en daar waren er wat onduidelijkheden, maar over het algemeen hield iedereen zich goed aan de regels. De voorschriften worden vrijdag 4 september ook als bijlage bij het Farelnieuws verstuurd naar alle leerlingen en ouders/ verzorgers.

Lees meer...

Aangepaste richtlijnen start schooljaar 2020/2021

Overlijden Henny de Wit