Farel College

Leerlingen

Op deze pagina staat praktische informatie voor Farelleerlingen.

Leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen van het Farel. Zij zijn de oren en ogen, maar ook de stem van de leerlingen op school.

De leerlingenraad komt eens per maand bijeen om vanuit het oogpunt van leerlingen te overleggen over hoe het allemaal gaat op school. Leerlingen in de leerlingenraad hebben een kritische blik en oplossend denkvermogen nodig. Eens per kwartaal (of zo vaak als nodig) is er overleg met het management van school om de gang van zaken in school te bespreken.

Naast aandragen van eigen ideeën en punten waarop de school kan ontwikkelen, kan de directie bij de leerlingenraad terecht om kritisch mee te denken en om eigen plannen en ideeën te laten beoordelen.
De leerlingenraad heeft ook vertegenwoordigingen in de medezeggenschapsraad, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en Denktank om de belangen van de leerlingen van het Farel te behartigen.

Heb je een vraag of een idee? Wil je een keer een vergadering bijwonen of vind je dat iets anders moet? Laat het weten door te mailen naar leerlingenraad@farel.nl.

Examentraining

Om ervoor te zorgen dat een leerling zich optimaal kan voorbereiden op de (school)examens, bieden wij de mogelijkheid om een examentraining te volgen. Wij zijn daarom een samenwerking aangegaan met Lyceo. Hierdoor vinden de examentrainingen plaats bij ons in de buurt en worden ze aangeboden tegen een gereduceerd tarief.

Waarom examentraining?

Lyceo laat als enige examentrainer in Nederland jaarlijks de effectiviteit van de trainingen wetenschappelijk toetsen door een onafhankelijke partij, SEO Economisch Onderzoek. Gebleken is dat de examentrainingen van Lyceo bewezen effectief zijn. Deelnemers van de examentrainingen scoren gemiddeld 0,9 punt hoger op het Centraal Examen voor het vak waarvoor zij een training volgden.

Inschrijven
Zodra leerlingen kunnen inschrijven voor schooljaar 2023-2024 wordt dat gecommuniceerd.

Meer weten
Vragen of meer informatie over de examentrainingen of over Lyceo? Neem dan contact op met Lyceo door te bellen naar 071-79 000 40 of kijk op Lyceo.nl.

+
-

Examens oefenen

Goede plekken om met examens te oefenen:
Kennisnet.nl
Examen.nl
Examenbundel.nl

Naast oefenexamens met antwoorden vind je voor een aantal oefenexamens speciale uitwerkingen met een heldere en duidelijke uitleg bij de vragen!

Info

Klik hier voor de Kennisnet Examensite met informatie over het examenrooster, en allerlei plekken/links met samenvattingen.

De examenstick van dit jaar kun je bestellen op havovwo.nl. Het eindexamenrooster vind je hier ook.

Overgangsregeling

In de Overgangsregeling 2023-2024 staat een overzicht van de afspraken over repetities en overhoringen in de onderbouw en de bovenbouw. Daarnaast wordt beschreven hoe voor de verschillende vakken in de onderbouw de rapportcijfers tot stand komen. Ten slotte staan de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren vermeld.

Bring Your Own Device

BYOD staat voor Bring Your Own Device, het verplicht meenemen naar school van een eigen laptop. Wij verwachten dat alle leerlingen vanaf de brugklas aan het begin van het schooljaar beschikken over een eigen laptop. Het is belangrijk om te weten dat een Chromebook niet geschikt is om in onze schoolomgeving mee te werken!

De leerlingen gebruiken hun laptop onder andere voor het maken van opdrachten, raadplegen van bronnen, samenwerken aan werkstukken en het opbouwen van een digitaal portfolio. Boeken nemen in deze klassen nog steeds een belangrijke plaats in.

Waar moet een device aan voldoen?

 • Het beeldscherm moet goed leesbaar zijn, ook bij daglicht.
 • De grootte van het beeldscherm is bij voorkeur 13 inch (minimaal 11 en maximaal 15 inch).
 • Eenvoudig mee te nemen, dus bij voorkeur dun, licht in gewicht en met stevige behuizing.
 • Er moet vier uur intensief op gewerkt kunnen zonder dat de accu leeg raakt.
 • De laptop moet snel opstarten en snel uit de ‘stand-by’-stand komen.

Wat moet je op de laptop kunnen doen?

 • Foto’s en video’s bewerken op basisniveau om opdrachten van verschillende vakken in te leveren.
 • Aantekeningen maken, tekst en tekeningen maken via een tekenprogramma
 • Pdf-documenten lezen en kunnen voorzien van aantekeningen.

Decanaat

Op school kom je voor veel keuzes te staan. Soms best lastig. Gelukkig hebben we op school decanen. Een decaan begeleidt je tijdens het oriëntatieproces op je vervolgstudie en latere beroep. De decaan schetst een duidelijk beeld van jouw mogelijkheden en de daarbij behorende gevolgen.

Een decaan:
– adviseert over schooltypen
– geeft uitleg over profielen
– laat interesse- en beroepentesten afnemen
– organiseert keuzelessen
– beschikt over informatie over alle vormen van vervolgonderwijs.

De begeleiding van de decaan vindt zowel individueel als klassikaal plaats.

Decanen Farel

Mevrouw S. Krooshof en mevrouw R. Allee
decanaat@farel.nl

+
-

mavo mbo keuze

Informatie

Presentaties

M23 Kick off profielkeuze september 2023

20230910 Presentatie mavo 4

 

Steeds eerder inschrijven

Leerlingen die naar het mbo gaan hebben tot 1 april de tijd om zich in te schrijven.  Maar ook daar zien we steeds meer opleidingen met wachtlijsten,  bijvoorbeeld de verkorte opleidingen en VEVA-opleidingen.

Schrijf je tijdig in voor de intake!  In het geval van studies met een beperkt aantal plaatsen: zorg dat je je tijdig voor de selectieprocedure aanmeldt. Voor opleidingen zoals Nimeto, Grafisch Lyceum Utrecht moet je er nog eerder bij zijn: deze opleidingen zitten vaak al vol in september!

Eerder inschrijven = eerder oriënteren

Al met al heb je in het eindexamenjaar weinig tijd over om je te oriënteren. Dat moet bij voorkeur in het voorexamenjaar gebeuren. Gelukkig spelen opleidingen hier op in met een royaal aanbod aan open dagen en oriëntatiemiddagen.

Aanbod open dagen, meeloopdagen en proefstuderen

Een redelijk compleet overzicht is te vinden op de site kiesmbo.nl. Uiteraard is de informatie op de website van de opleidingen nog completer en actueler.

Na behalen van je diploma naar havo 4? Kies dan ook een mbo-opleiding!

Wie na de mavo door wil stromen naar het havo doet er goed aan zich tijdig te oriënteren op de voorwaarden. Zo vul je tijdig een profielkeuze in, krijg je advies van de docenten en maak je een rekentoets op niveau 3F. Een belangrijke  aanvullende eis is dat je je daarnaast vóór 1 april aanmeldt bij een mbo-opleiding.

Heb je havo-ambities? Raadpleeg dan het document vergelijk mavo- en havoprofielen.

OV-chipkaart voor mbo’ers jonger dan 18

Alle mbo-studenten hebben recht op een zogenaamd  studentenreisproduct. Het reisproduct is een lening die in een gift wordt omgezet als een student binnen 10 jaar zijn diploma haalt. Voor meer informatie  ga je naar deze website van duo.

 

+
-

havo / vwo bovenbouw

Presentaties

Informatie

 • Heb jij internationale ambities? Wie weet ligt jouw toekomst na het Farel College wel in het buitenland! Dan heb je om te beginnen een internationaal diploma nodig.
  In de map Studeren in het buitenland  hebben we een aantal handige documenten voor je verzameld. Zo bevat het document ‘In 10 stappen naar het buitenland’ linkjes naar de belangrijkste sites.

Handige links

 • financieelstudieplan.nl  (handige tools en documenten, o.a. rekentool voor budgettering tijdens studie EN tijdens aflossen studieschuld)
 • duo.nl/webinar . Archiefpagina met alle webinars van DUO.
 • weblog.wur.nl/studiekeuzekind/, Een nuttige weblog over studiekeuze met o.a. de volgende rubrieken: studiekeuze, studeren en tussenjaar.
 • Studiekeuze123, handige e-zine waarin je antwoord krijgt op vragen als: wat is het verschil tussen een hogeschool en universiteit? Wat kost studeren? Hoe werkt de selectieprocedure bij fixusopleidingen?

Numerus fixus en selectie

Voor een aantal opleidingen is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, de zogenaamde fixusopleidingen. Voor deze opleidingen start de inschrijving in enkele gevallen al op 1 oktober.
Schrijf je tijdig in om van een plek verzekerd te zijn!  Een overzicht van de fixusopleidingen vind je op de site van duo/studiekeuze123.

Sturen op resultaten

Opleidingen met een beperkt aantal plaatsen bepalen zelf de selectiecriteria. Vaak geldt: hoe hoger de rapportcijfers in het voortgezet onderwijs, hoe groter de kans op plaatsing. Voor opleidingen als genees- en tandheelkunde is dit al jaren gemeengoed, maar nu wordt dit criterium door steeds meer opleidingen overgenomen. Houd er alvast rekening mee dat bij de meeste selectiestudies gevraagd wordt naar een recente cijferlijst. Meestal gaat het om het overgangsrapport naar het eindexamenjaar.

Eerder inschrijven = eerder oriënteren

Al met al heb je in het eindexamenjaar weinig tijd over om je te oriënteren. Dat moet bij voorkeur in het voorexamenjaar gebeuren. Gelukkig spelen opleidingen hierop in. Er is een royaal aanbod aan open dagen, meeloopdagen en proefstuderen.

Aanbod open huis, meeloopdagen en proefstuderen

Een redelijk compleet overzicht is te vinden op de site bachelors.nl (voor universitaire opleidingen) en hbo.bachelors.nl (voor het hbo).

Uiteraard is de informatie op de website van de opleidingen nog completer en actueler. Bovendien loopt de aanmelding voor meeloopdagen en proefstuderen via de opleidingssite.

LOB-briefje

Voor deelname aan meeloopdagen of proefstuderen moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de mentor. Het spreekt vanzelf dat deelname tijdens toetsweken niet wordt gehonoreerd.
Het Farel verstrekt LOB-briefjes die tot uiterlijk een week voor de meeloopdag/proefstudeerdag kunnen worden opgehaald bij mentor of decaan.

 

 

Mediatheek

Het Farel College heeft een prachtige mediatheek. Leerlingen kunnen hier op schooldagen de hele dag terecht. In de mediatheek vind je een ruime collectie boeken, variërend van verplichte Nederlandse literatuur tot populaire nieuwe titels. Ook zijn er boeken voor leerlingen die moeite hebben met lezen. Naast Nederlandse boeken zijn er boeken in het Engels, Frans, Duits en Spaans.

Via het netwerk op school kunnen leerlingen het digitale archief van databanken Krantenbank en LiteRom raadplegen. Krantenbank geeft toegang tot het archief van de grote landelijke dagbladen. LiteRom is gevuld met recensies, uittreksels en info over Nederlandse en Nederlandstalige literatuur.

In de mediatheek staan een aantal computers die door leerlingen gebruikt mogen worden. Daarnaast zijn er voldoende oplaadpunten voor hun eigen device aanwezig. De treinzitjes maken het mogelijk om samen aan groepsopdrachten te werken.

Aura Library

Op school, thuis, altijd en overal; kijk op Farelcollegeamersfoort.auralibrary.nl:

Handig voor:

* Zoeken in de Catalogus
* Online reserveren
* Online verlengen
* Jouw leenhistorie bekijken
* Zelf recensies schrijven
* Jouw Favorietenlijst maken

 

Extra

Wil je meer weten over maatschappelijke stage, huiswerkbegeleiding, het reisbureau, Socrates, cursussen voor leerlingen of alles over FAMUN? Lees hieronder meer.

+
-

Maatschappelijke stage

Leerlingen op het Farel College lopen een maatschappelijke stage. Het past bij onze identiteit om oog te hebben voor anderen. Tijdens deze stage doen leerlingen iets nuttigs voor een ander. Deze inzet wordt gewaardeerd en dat geeft, behalve een goed gevoel, ook zelfvertrouwen.

+
-

Huiswerkbegeleiding

Buiten lestijd kan de leerling deelnemen aan huiswerk- en studiecoaching. Dit gebeurt gewoon in de school en wordt verzorgd door Studieprofs. Voor meer informatie over Studieprofs, of voor een persoonlijk gesprek bel je naar 033 4750700 of e-mail: info@studieprofsamersfoort.nl.

+
-

Reisbureau

Hier vind je alle informatie met betrekking tot excursies van het Farel College, zoals documentatie, inschrijfformulieren etc.
Voor verdere vragen kun je terecht bij Jeroen Vreekamp (vreekampj@farel.nl).

+
-

FAMUN

Lees alles over de activiteiten van Famun.

+
-

Socrates

Ben jij een gemotiveerde leerling uit een havo- of vwo-examenklas? Heb je goede cijfers? Wellicht is deelname aan Socrates een optie. Socrates is een organisatie voor ambitieuze en getalenteerde leerlingen die zich vast voor willen bereiden op de arbeidsmarkt. Voor Socrates-leden zijn er workshops, evenementen en gelegenheden om bij bedrijven langs te gaan en aan casestudies te werken. Geïnteresseerd? Lees snel verder of je hiervoor in aanmerking komt op www.socrateshonours.org. Ook vind je op de website meer informatie en filmpjes over Socrates. Contactpersoon Socrates op Farel is mevrouw Kok, zij staat open voor jouw vragen. Mail naar kokh@farel.nl
.

Nieuws

18 april 2024

Vacature docent geschiedenis / maatschappijleer

Lees meer...

Vacature docent godsdienst

8 april 2024

The Soapbox Challenge

Wat zijn we trots op onze leerlingen…!

Lees meer...

Project burgerschap en sociale stage

2 april 2024

Vacature docent Engels

Wil jij onderdeel zijn van een enthousiaste vakgroep en breng jij jouw passie voor de Engelse taal graag over op onze leerlingen? Dan zoeken wij jou.., als docent Engels bij ons op school! Bekijk hier onze vacature

Lees meer...

18 maart 2024

De digitale aanmeldweek komt eraan!

We kijken er enorm naar uit om nieuwe leerlingen te verwelkomen op onze wereldschool!

Lees meer...

Farel Academy Day

14 maart 2024

Farel Reflectie in Sint Joriskerk

Op dinsdag 19 maart start om 18.15 uur een bijzondere avond in de Sint Joriskerk in Amersfoort voor de leerlingen uit havo 4 en vwo 5. De avond begint met een gezamenlijke reflectie met diverse sprekers en muzikanten. Daarna kunnen leerlingen verschillende workshops volgen waarvoor zij zich tijdens de godsdienstles hebben ingeschreven. Hiervoor staan diverse […]

Lees meer...

14 maart 2024

Surveillanten gezocht

Tijdens toetsweken en de centrale examens hebben we veel surveillanten nodig. We horen regelmatig dat ouders, opa’s, oma’s, buren of gepensioneerden het leuk vinden om hier een steentje aan bij te dragen. Kent u iemand, of vindt u het zelf leuk om (met vergoeding) ons één of meerdere dagdelen te ondersteunen? Stuur dan een mail […]

Lees meer...

Voorbereiding examens