Farel College

Leerlingen

Op deze pagina staat praktische informatie voor Farelleerlingen.

Leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen van het Farel, wij zijn de oren en ogen maar ook de stem van de leerlingen op school.

De leerlingenraad komt eens per maand bijeen om vanuit het oogpunt van leerlingen te overleggen over hoe het allemaal gaat op school. Leerlingen in de leerlingenraad moeten een kritische blik en oplossend denkvermogen hebben. Eens per kwartaal (of zo vaak als nodig) is er overleg met de directie om de huidige gang van zaken binnen de school te bespreken.

Naast het aandragen van eigen ideeën en punten waarop de school kan ontwikkelen, kan de directie bij de leerlingenraad terecht voor het kritisch meedenken en beoordelen van haar eigen plannen en ideeën.
De leerlingenraad heeft ook vertegenwoordigingen in de medezeggenschapsraad, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en Denktank om de belangen van de leerlingen van het Farel te behartigen.

Heb je een vraag of een idee? Wil je een keer een vergadering bijwonen of vind je dat iets anders moet? Laat het ons weten door te mailen naar leerlingenraad@farel.nl.
(bron: leerlingenraad Farel)

Examenreglement en PTA

In het examenreglement staan de spelregels voor de schoolexamens en de centrale examens. In dit reglement staat alles wat je moet weten over de gang van zaken rond de examens (rechten en plichten).
Heb je vragen of opmerkingen hierover, dan kun je contact opnemen met de examensecretaris de heer Wieldraaijer: wieldraaijerh@farel.nl

PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Per leerjaar (vanaf 3 mavo, 4 havo en vwo), per afdeling en per vak wordt aangegeven waar een leerling aan moet voldoen.

 

+
-

Examens oefenen

Goede plekken om met examens te oefenen:
Kennisnet.nl
Examen.nl
Examenbundel.nl

Naast oefenexamens met antwoorden vind je voor een aantal oefenexamens speciale uitwerkingen: een heldere en duidelijke uitleg bij de vragen!

Info

Klik hier voor de Kennisnet Examensite met informatie over het examenrooster, en allerlei plekken/links met samenvattingen.

De examenstick van dit jaar kun je bestellen op havovwo.nl. Het eindexamenrooster vind je hier ook.

Bevorderingsnormen

In de bevorderingsnormen Farel College staat  een overzicht van de afspraken over repetities en overhoringen in de onderbouw en de bovenbouw. Daarnaast wordt beschreven hoe voor de verschillende vakken in de onderbouw de rapportcijfers tot stand komen. Ten slotte staan de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren vermeld.

Bring Your Own Device

BYOD staat voor Bring Your Own Device, het verplicht meenemen naar school van een eigen apparaat als een laptop of een notebook. Wij verwachten dat alle leerlingen vanaf de brugklas aan het begin van het schooljaar beschikken over een eigen laptop of notebook.

De leerlingen gebruiken hun laptop of notebook o.a. voor het maken van opdrachten, het raadplegen van bronnen, het samenwerken aan werkstukken en het opbouwen van een digitaal portfolio. Boeken nemen in deze klassen nog steeds een belangrijke plaats in.

Meer informatie over waar een device aan moet voldoen, de aanschaf of eventuele huur lees je in de bijlage 2018 brief byod farel.

 

Decanaat

Op school kom je voor veel keuzes te staan. Soms best lastig. Gelukkig hebben we op school decanen. Een decaan begeleidt je tijdens het oriëntatieproces op je vervolgstudie en latere beroep. De decaan schetst een duidelijk beeld van jouw mogelijkheden en de daarbij behorende gevolgen.

Een decaan:
– adviseert over schooltypen
– geeft uitleg over profielen
– laat interesse- en beroepentesten afnemen
– organiseert keuzelessen
– beschikt over informatie over alle vormen van vervolgonderwijs.

De begeleiding van de decaan vindt zowel individueel als klassikaal plaats.

Decanen Farel

Mevr. R. Wubben
decanaat@farel.nl

Dhr. S. Tolsma
decanaat@farel.nl

+
-

mavo mbo keuze

Informatie

Steeds eerder inschrijven

Leerlingen die naar het mbo gaan hebben tot 1 april a.s. de tijd om zich in te schrijven.  Maar ook daar zien we steeds meer opleidingen met wachtlijsten,  bijvoorbeeld de verkorte opleidingen en VEVA-opleidingen.

Schrijf je tijdig in voor de intake!  In het geval van studies met een beperkt aantal plaatsen: zorg dat je je tijdig voor de selectieprocedure aanmeldt.

Eerder inschrijven = eerder oriënteren

Al met al heb je in het eindexamenjaar weinig tijd over om je te oriënteren. Dat moet bij voorkeur in het voorexamenjaar gebeuren. Gelukkig spelen opleidingen hier op in met een royaal aanbod aan open dagen en oriëntatiemiddagen.

Aanbod open dagen, meeloopdagen en proefstuderen

Een redelijk compleet overzicht is te vinden op de site mbostart.nl. Uiteraard is de informatie op de website van de opleidingen nog completer en actueler.

Na het behalen van je diploma naar havo 4? Dan ook een mbo-opleiding kiezen!

Wie na de mavo door wil stromen naar het havo doet er goed aan zich tijdig te oriënteren op de voorwaarden. Zo vul je tijdig een profielkeuze in, krijg je advies van de docenten en maak je een rekentoets op niveau 3F. Een belangrijke  aanvullende eis is dat je je daarnaast vóór 1 april aanmeldt bij een mbo-opleiding. In de presentatie, van mavo naar havo (januari 2019), staan alle voorwaarden voor het opstromen naar het havo na het behalen van je mavo-diploma.

Voor de samenstelling van het pakket is het verstandig om het document ‘drempelloos van mavo naar havo‘ te raadplegen. In dit document worden de vakkenpakketten in mavo en havo met elkaar vergeleken.

OV-chipkaart voor mbo’ers jonger dan 18

Alle mbo-studenten hebben recht op een zogenaamd  studentenreisproduct. Het reisproduct is een lening die in een gift wordt omgezet als een student binnen 10 jaar zijn diploma haalt. Voor meer informatie  ga je naar deze website van duo.

 

+
-

havo vwo onderbouw

Informatie

 

Presentaties

+
-

havo / vwo bovenbouw

Informatie

  • Presentatie ouderavond vwo 5 en 6 -oktober 2018
  • Presentatie Duo HO 2017-2018  informatie studiefinanciering hoger onderwijs 2017-2018.
  • Presentatie ouderavond havo 4  – augustus 2017
  • Presentatie van havo naar hbo – sept. 2017
  • Heb jij internationale ambities? Wie weet ligt jouw toekomst na het Farel College wel in het buitenland! Dan heb je om te beginnen een internationaal diploma nodig.
    In de Studeren in het buitenland map hebben we een aantal handige documenten voor je verzameld. Zo bevat het document ‘Wie wat waar’ linkjes naar de belangrijkste sites.

Handige links

  • financieelstudieplan.nl  (handige tools en documenten, o.a. rekentool voor budgettering tijdens studie EN tijdens aflossen studieschuld)
  • weblog.wur.nl/ studiekeuzekind, Een nuttige weblog over studiekeuze met o.a. de volgende rubrieken: studiekeuze, studeren en tussenjaar.
  • Studiekeuze123, handige e-zine waarin je antwoord krijgt op vragen als: wat is het verschil tussen een hogeschool en universiteit? Wat kost studeren? Hoe werkt de selectieprocedure bij fixusopleidingen?

Van centrale naar decentrale selectie

Het moment waarop een leerling zich voor een vervolgopleiding in moet schrijven wordt bijna ieder jaar een stukje naar voren gehaald.

Bij veel hogescholen en universiteiten sluit de inschrijvingstermijn al half januari, soms zelfs al in oktober!

Vanaf studiejaar 2017-2018 is de centrale loting afgeschaft en dat betekent dat opleidingen voortaan zelf de inschrijvingstermijn voor hun fixusopleidingen bepalen.

Steeds eerder inschrijven

Voor fixusopleidingen met selectie aan de poort start de inschrijving in enkele gevallen al op 1 oktober. Dit is met name het geval bij universiteiten en  hogescholen met een beperkt aantal plaatsen.
Schrijf je tijdig in om van een plek verzekerd te zijn!  Een overzicht van de fixusopleidingen vind je op de site van duo/studiekeuze123.

Sturen op resultaten

Opleidingen met een beperkt aantal plaatsen bepalen zelf de selectiecriteria. Vaak geldt: hoe hoger de rapportcijfers in het voortgezet onderwijs, hoe groter de kans op plaatsing. Voor opleidingen als genees- en tandheelkunde is dit al jaren gemeengoed, maar nu wordt dit criterium door steeds meer opleidingen overgenomen. Houd er alvast rekening mee dat bij de meeste selectiestudies gevraagd wordt naar een recente cijferlijst. Meestal gaat het om het overgangsrapport naar het eindexamenjaar.

Eerder inschrijven = eerder oriënteren

Al met al heb je in het eindexamenjaar weinig tijd over om je te oriënteren. Dat moet bij voorkeur nog dit schooljaar gebeuren. Gelukkig spelen opleidingen hierop in. Er is een royaal aanbod aan open dagen, meeloopdagen en proefstuderen.

Aanbod open dagen, meeloopdagen en proefstuderen

Een redelijk compleet overzicht is te vinden op de site TKMST.nl.

Uiteraard is de informatie op de website van de opleidingen nog completer en actueler. Bovendien loopt de aanmelding voor meeloopdagen en proefstuderen via de opleidingssite.

LOB-briefje

Voor deelname aan meeloopdagen of proefstuderen moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de mentor. Het spreekt vanzelf dat deelname tijdens toetsweken niet wordt gehonoreerd.
Het Farel verstrekt LOB-briefjes die tot uiterlijk een week voor de meeloopdag/proefstudeerdag kunnen worden opgehaald bij mentor of decaan.

 

 

Mediatheek

Het Farel College heeft een prachtige nieuwe mediatheek. Leerlingen kunnen hier op schooldagen de hele dag terecht. In de mediatheek vind je een ruime collectie boeken, variërend van verplichte Nederlandse literatuur tot populaire nieuwe titels. Ook zijn er boeken voor leerlingen die moeite hebben met lezen. Naast Nederlandse boeken zijn er boeken in het Engels, Frans, Duits en Spaans.

Via het netwerk op school kunnen leerlingen het digitale archief van databanken Krantenbank en LiteRom raadplegen. Krantenbank geeft toegang tot het archief van de grote landelijke dagbladen. LiteRom is gevuld met recensies, uittreksels en info over Nederlandse en Nederlandstalige literatuur.

In de mediatheek staan een aantal computers die door leerlingen gebruikt mogen worden. Daarnaast zijn er voldoende oplaadpunten voor hun eigen device aanwezig. De treinzitjes maken het mogelijk om samen aan groepsopdrachten te werken. Voor leerlingen die geconcentreerd en in alle rust aan hun schoolwerk willen werken, is een stiltelokaal aanwezig. De zitzakken die op verschillende plekken in de mediatheek liggen, nodigen uit om even te ontspannen.

Aura Library

Op school, thuis, altijd en overal; kijk op Farelcollegeamersfoort.auralibrary.nl:

Handig voor:

* Zoeken in de Catalogus
* Online reserveren
* Online verlengen
* Jouw leenhistorie bekijken
* Zelf recensies schrijven
* Jouw Favorietenlijst maken

 

Extra

Wil je meer weten over maatschappelijke stage, huiswerkbegeleiding, het reisbureau of alles over Famun?

+
-

Maatschappelijke stage

Belangrijke documenten voor de Maatschappelijke Stage staan in de bijlages hieronder:

+
-

Huiswerkbegeleiding

Buiten lestijd kan de leerling deelnemen aan huiswerk- en studiecoaching. Dit gebeurt gewoon in de school en wordt verzorgd door Studiekring. Voor meer informatie over Studiekring of voor een persoonlijk gesprek bel je naar 033 4750700 of e-mail: info@studiekringamersfoort.nl.

+
-

Reisbureau

Hier vind je alle informatie met betrekking tot excursies van het Farel College, zoals documentatie, inschrijfformulieren etc.
Voor verdere vragen kun je terecht bij Jeroen Vreekamp (vreekampj@farel.nl).

+
-

FAMUN

Lees alles over de activiteiten van Famun.

Nieuws

28 augustus 2019

Start schooljaar

In dit bericht staat de nodige praktische informatie over de eerste schooldagen.

Lees meer...

Academy Day op Farel College

23 juni 2019

50-minuten rooster vanaf maandag 24-6

De laatste week van juni belooft een warme, zonnige week te worden. Gezien de weersverwachting wordt er gewerkt met een 50-minuten rooster. 

Lees meer...

20 juni 2019

Veel talent op Farel Festival

Woensdag 29 mei lieten leerlingen hun talent zien tijdens het Farel Festival. Er waren dertien optredens variërend van zang, muziek en rap tot poëzie. Leerlingen konden voorafgaand aan het Farel Festival workshops volgen om hun talent te ontwikkelen (dans en rap). Ook organisatorisch zetten leerlingen hun beste beentje voor.

Lees meer...

Iftar-avond

10 juni 2019

Overzicht laatste schoolweken

Voor de laatste twee schoolweken vind je hier de overzichten.

Lees meer...

28 mei 2019

Zomerschool 15 t/m 26 juli

Over anderhalve maand start de Zomerschool weer.De Zomerschool biedt leerlingen die daarvoor in aanmerking komen (met uitzondering van klas 1 en de examenklassen), een kans om alsnog over te gaan naar het volgende leerjaar

Lees meer...

Ouderavond 'In gesprek met pubers'

14 mei 2019

Topnacht van het Farel

De Nacht van het Farel die kort voor de meivakantie werd georganiseerd, was een succes.

Lees meer...

7 mei 2019

Examens 2019

De Centrale Examens 2019 beginnen a.s. donderdag. Mavo start met biologie, havisten mogen gelijk aan de slag met wiskunde en voor het vwo staat het examen scheikunde op het programma. Op examenblad.nl  staan de tijden en vakken precies aangegeven. 

Lees meer...