Farel College

Leerlingen

Op deze pagina staat praktische informatie voor Farelleerlingen.

Leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen van het Farel, wij zijn de oren en ogen maar ook de stem van de leerlingen op school.

De leerlingenraad komt eens per maand bijeen om vanuit het oogpunt van leerlingen te overleggen over hoe het allemaal gaat op school. Leerlingen in de leerlingenraad moeten een kritische blik en oplossend denkvermogen hebben. Eens per kwartaal (of zo vaak als nodig) is er overleg met de directie om de huidige gang van zaken binnen de school te bespreken.

Naast het aandragen van eigen ideeën en punten waarop de school kan ontwikkelen, kan de directie bij de leerlingenraad terecht voor het kritisch meedenken en beoordelen van haar eigen plannen en ideeën.
De leerlingenraad heeft ook vertegenwoordigingen in de medezeggenschapsraad, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en Denktank om de belangen van de leerlingen van het Farel te behartigen.

Heb je een vraag of een idee? Wil je een keer een vergadering bijwonen of vind je dat iets anders moet? Laat het ons weten door te mailen naar leerlingenraad@farel.nl.
(bron: leerlingenraad Farel)

Webinar 1 april

1 april 2021 was het webinar van het Farel over het Centraal Examen 2021.

De presentatie webinar en de vragen en antwoorden die in de chat zijn behandeld geven informatie over het examen.

Examentraining

Om ervoor te zorgen dat een leerling zich optimaal kan voorbereiden op de (school)examens, bieden wij de mogelijkheid om een examentraining te volgen. Wij zijn daarom een samenwerking aangegaan met Lyceo. Dit zorgt ervoor dat de examentrainingen plaatsvinden bij ons in de buurt en worden aangeboden tegen een gereduceerd tarief.

Waarom een examentraining?

Lyceo laat als enige examentrainer in Nederland jaarlijks de effectiviteit van de trainingen wetenschappelijk toetsen door een onafhankelijke partij, SEO Economisch Onderzoek. Voor het 5e jaar op rij is gebleken dat de examentrainingen van Lyceo bewezen effectief zijn. Deelnemers van de examentrainingen scoren gemiddeld 0,9 punt hoger op het centraal examen voor het vak waarvoor zij een training hebben gevolgd.

Direct inschrijven
 Inschrijven voor één of meerdere examentrainingen kan via Boek een examentraining.

Meer weten
Vragen of meer informatie over de examentrainingen of over Lyceo? Neem dan contact op met Lyceo door te bellen naar 071-79 000 40 of kijk op Lyceo.nl.

+
-

Examens oefenen

Goede plekken om met examens te oefenen:
Kennisnet.nl
Examen.nl
Examenbundel.nl

Naast oefenexamens met antwoorden vind je voor een aantal oefenexamens speciale uitwerkingen: een heldere en duidelijke uitleg bij de vragen!

Info

Klik hier voor de Kennisnet Examensite met informatie over het examenrooster, en allerlei plekken/links met samenvattingen.

De examenstick van dit jaar kun je bestellen op havovwo.nl. Het eindexamenrooster vind je hier ook.

Bevorderingsnormen

In de Bevorderingsnormen 2020 2021 staat  een overzicht van de afspraken over repetities en overhoringen in de onderbouw en de bovenbouw. Daarnaast wordt beschreven hoe voor de verschillende vakken in de onderbouw de rapportcijfers tot stand komen. Ten slotte staan de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren vermeld.

Bring Your Own Device

BYOD staat voor Bring Your Own Device, het verplicht meenemen naar school van een eigen apparaat als een laptop of een notebook. Wij verwachten dat alle leerlingen vanaf de brugklas aan het begin van het schooljaar beschikken over een eigen laptop of notebook.

De leerlingen gebruiken hun laptop of notebook o.a. voor het maken van opdrachten, het raadplegen van bronnen, het samenwerken aan werkstukken en het opbouwen van een digitaal portfolio. Boeken nemen in deze klassen nog steeds een belangrijke plaats in.

Meer informatie over waar een device aan moet voldoen, de aanschaf of eventuele huur lees je in de bijlage Informatiebrief BYOD Farel (20-21)

 

Decanaat

Op school kom je voor veel keuzes te staan. Soms best lastig. Gelukkig hebben we op school decanen. Een decaan begeleidt je tijdens het oriëntatieproces op je vervolgstudie en latere beroep. De decaan schetst een duidelijk beeld van jouw mogelijkheden en de daarbij behorende gevolgen.

Een decaan:
– adviseert over schooltypen
– geeft uitleg over profielen
– laat interesse- en beroepentesten afnemen
– organiseert keuzelessen
– beschikt over informatie over alle vormen van vervolgonderwijs.

De begeleiding van de decaan vindt zowel individueel als klassikaal plaats.

Decanen Farel

Mevr. R. Wubben
decanaat@farel.nl

Mevr. S. Krooshof
decanaat@farel.nl

+
-

mavo mbo keuze

Informatie

Presentaties

M2_Introductie Profielkeuze september 2021

M3 Introductie Profielkeuze september 2021

M4 Ouderavond september 2021

Steeds eerder inschrijven

Leerlingen die naar het mbo gaan hebben tot 1 april de tijd om zich in te schrijven.  Maar ook daar zien we steeds meer opleidingen met wachtlijsten,  bijvoorbeeld de verkorte opleidingen en VEVA-opleidingen.

Schrijf je tijdig in voor de intake!  In het geval van studies met een beperkt aantal plaatsen: zorg dat je je tijdig voor de selectieprocedure aanmeldt. Voor opleidingen zoals Nimeto, Grafisch Lyceum Utrecht moet je er nog eerder bij zijn: deze opleidingen zitten vaak al vol in september!

Eerder inschrijven = eerder oriënteren

Al met al heb je in het eindexamenjaar weinig tijd over om je te oriënteren. Dat moet bij voorkeur in het voorexamenjaar gebeuren. Gelukkig spelen opleidingen hier op in met een royaal aanbod aan open dagen en oriëntatiemiddagen.

Aanbod open dagen, meeloopdagen en proefstuderen

Een redelijk compleet overzicht is te vinden op de site kiesmbo.nl. Uiteraard is de informatie op de website van de opleidingen nog completer en actueler.

Na het behalen van je diploma naar havo 4? Dan ook een mbo-opleiding kiezen!

Wie na de mavo door wil stromen naar het havo doet er goed aan zich tijdig te oriënteren op de voorwaarden. Zo vul je tijdig een profielkeuze in, krijg je advies van de docenten en maak je een rekentoets op niveau 3F. Een belangrijke  aanvullende eis is dat je je daarnaast vóór 1 april aanmeldt bij een mbo-opleiding.

Heb je havoambities? Raadpleeg dan het document vergelijk mavo- en havoprofielen.

OV-chipkaart voor mbo’ers jonger dan 18

Alle mbo-studenten hebben recht op een zogenaamd  studentenreisproduct. Het reisproduct is een lening die in een gift wordt omgezet als een student binnen 10 jaar zijn diploma haalt. Voor meer informatie  ga je naar deze website van duo.

 

+
-

havo / vwo bovenbouw

Presentaties

Informatie

  • Heb jij internationale ambities? Wie weet ligt jouw toekomst na het Farel College wel in het buitenland! Dan heb je om te beginnen een internationaal diploma nodig.
    In de map Studeren in het buitenland  hebben we een aantal handige documenten voor je verzameld. Zo bevat het document ‘In 10 stappen naar het buitenland’ linkjes naar de belangrijkste sites.

Handige links

  • financieelstudieplan.nl  (handige tools en documenten, o.a. rekentool voor budgettering tijdens studie EN tijdens aflossen studieschuld)
  • duo.nl/webinar . Archiefpagina met alle webinars van DUO.
  • weblog.wur.nl/studiekeuzekind/, Een nuttige weblog over studiekeuze met o.a. de volgende rubrieken: studiekeuze, studeren en tussenjaar.
  • Studiekeuze123, handige e-zine waarin je antwoord krijgt op vragen als: wat is het verschil tussen een hogeschool en universiteit? Wat kost studeren? Hoe werkt de selectieprocedure bij fixusopleidingen?

Numerus fixus en selectie

Voor een aantal opleidingen is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, de zogenaamde fixusopleidingen. Voor deze opleidingen start de inschrijving in enkele gevallen al op 1 oktober.
Schrijf je tijdig in om van een plek verzekerd te zijn!  Een overzicht van de fixusopleidingen vind je op de site van duo/studiekeuze123.

Sturen op resultaten

Opleidingen met een beperkt aantal plaatsen bepalen zelf de selectiecriteria. Vaak geldt: hoe hoger de rapportcijfers in het voortgezet onderwijs, hoe groter de kans op plaatsing. Voor opleidingen als genees- en tandheelkunde is dit al jaren gemeengoed, maar nu wordt dit criterium door steeds meer opleidingen overgenomen. Houd er alvast rekening mee dat bij de meeste selectiestudies gevraagd wordt naar een recente cijferlijst. Meestal gaat het om het overgangsrapport naar het eindexamenjaar.

Eerder inschrijven = eerder oriënteren

Al met al heb je in het eindexamenjaar weinig tijd over om je te oriënteren. Dat moet bij voorkeur in het voorexamenjaar gebeuren. Gelukkig spelen opleidingen hierop in. Er is een royaal aanbod aan open dagen, meeloopdagen en proefstuderen.

Aanbod open dagen, meeloopdagen en proefstuderen

Een redelijk compleet overzicht is te vinden op de site bachelors.nl (voor universitaire opleidingen) en hbo.bachelors.nl (voor het hbo).

Uiteraard is de informatie op de website van de opleidingen nog completer en actueler. Bovendien loopt de aanmelding voor meeloopdagen en proefstuderen via de opleidingssite.

LOB-briefje

Voor deelname aan meeloopdagen of proefstuderen moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de mentor. Het spreekt vanzelf dat deelname tijdens toetsweken niet wordt gehonoreerd.
Het Farel verstrekt LOB-briefjes die tot uiterlijk een week voor de meeloopdag/proefstudeerdag kunnen worden opgehaald bij mentor of decaan.

 

 

Mediatheek

Het Farel College heeft een prachtige nieuwe mediatheek. Leerlingen kunnen hier op schooldagen de hele dag terecht. In de mediatheek vind je een ruime collectie boeken, variërend van verplichte Nederlandse literatuur tot populaire nieuwe titels. Ook zijn er boeken voor leerlingen die moeite hebben met lezen. Naast Nederlandse boeken zijn er boeken in het Engels, Frans, Duits en Spaans.

Via het netwerk op school kunnen leerlingen het digitale archief van databanken Krantenbank en LiteRom raadplegen. Krantenbank geeft toegang tot het archief van de grote landelijke dagbladen. LiteRom is gevuld met recensies, uittreksels en info over Nederlandse en Nederlandstalige literatuur.

In de mediatheek staan een aantal computers die door leerlingen gebruikt mogen worden. Daarnaast zijn er voldoende oplaadpunten voor hun eigen device aanwezig. De treinzitjes maken het mogelijk om samen aan groepsopdrachten te werken. Voor leerlingen die geconcentreerd en in alle rust aan hun schoolwerk willen werken, is een stiltelokaal aanwezig. De zitzakken die op verschillende plekken in de mediatheek liggen, nodigen uit om even te ontspannen.

Aura Library

Op school, thuis, altijd en overal; kijk op Farelcollegeamersfoort.auralibrary.nl:

Handig voor:

* Zoeken in de Catalogus
* Online reserveren
* Online verlengen
* Jouw leenhistorie bekijken
* Zelf recensies schrijven
* Jouw Favorietenlijst maken

 

Extra

Wil je meer weten over maatschappelijke stage, huiswerkbegeleiding, het reisbureau, Socrates, cursussen voor leerlingen of alles over Famun? Lees hieronder meer.

+
-

Cursussen voor leerlingen

Na de herfstvakantie 2021 worden er drie cursussen aangeboden waaraan leerlingen kunnen deelnemen. Het betreft een cursus ‘Aandacht en Concentratie’ (drie woensdagen tijdens het 3e lesuur), een cursus ‘Effectieve Leerstrategieën’ (drie woensdagen tijdens het 4e lesuur) en een training mindfulness ‘DotBe’ (tien woensdagen tijdens het 6e lesuur).

Alle cursussen starten op 27 oktober op de Paladijnenweg en worden op opeenvolgende woensdagen gegeven, met uitzondering van de toetsweek. Meedoen? Geef je op via je mentor. De cursussen worden je gratis aangeboden.

Cursus Aandacht en concentratie
Cursus Effectief leuker leren
Cursus Mindfulness voor leerlingen

+
-

Maatschappelijke stage

Belangrijke documenten voor de Maatschappelijke Stage staan in de bijlages hieronder:

+
-

Huiswerkbegeleiding

Buiten lestijd kan de leerling deelnemen aan huiswerk- en studiecoaching. Dit gebeurt gewoon in de school en wordt verzorgd door Studiekring. Voor meer informatie over Studiekring of voor een persoonlijk gesprek bel je naar 033 4750700 of e-mail: info@studiekringamersfoort.nl.

+
-

Reisbureau

Hier vind je alle informatie met betrekking tot excursies van het Farel College, zoals documentatie, inschrijfformulieren etc.
Voor verdere vragen kun je terecht bij Jeroen Vreekamp (vreekampj@farel.nl).

+
-

FAMUN

Lees alles over de activiteiten van Famun.

+
-

Socrates

Ben jij een gemotiveerde leerling uit een havo- of vwo-examenklas? Heb je goede cijfers? Wellicht is deelname aan Socrates een optie. Socrates is een organisatie voor ambitieuze en getalenteerde leerlingen die zich vast voor willen bereiden op de arbeidsmarkt. Voor Socrates-leden zijn er workshops, evenementen en gelegenheden om bij bedrijven langs te gaan en aan casestudies te werken. Geïnteresseerd? Lees snel verder of je hiervoor in aanmerking komt op www.socrateshonours.org. Ook vind je op de website meer informatie en filmpjes over Socrates. Contactpersoon Socrates op Farel is mevrouw Kok, zij staat open voor jouw vragen. Mail naar kokh@farel.nl
.

Nieuws

25 november 2021

Actuele versie Beslisboom 12+

De ‘Beslisboom 12+ thuisblijven of naar school?’ is aangepast. Dit is een vertaling van de richtlijnen van het RIVM. Begin altijd met de startvraag en volg de vragen in de aangegeven volgorde. Beslisboom-12-jaar-plus

Lees meer...

Nieuwe rector

10 november 2021

Literair Café bespreekt novelle

Op maandag 22 november introduceren wij tijdens het Literair Café de novelle Het kleine meisje van meneer Linh van Philippe Claudel. Claudel is auteur van een reeks internationaal succesvolle romans, scenario’s en verhalen. Het is een kort maar krachtig, indrukwekkend en hartbrekend universeel verhaal. De bijeenkomst is digitaal van 19.30 tot 21.00 uur. Het is […]

Lees meer...

Diplomering IB

13 oktober 2021

FAMUN vraagt hulp

Ieder jaar organiseert een groep leerlingen van school een vierdaagse Farel Model United Nations (FAMUN). In februari 2022 komen er jongeren van over de hele wereld naar het Farel om te debatteren en de Verenigde Naties na te bootsen. Vorig jaar kon FAMUN door corona helaas niet doorgaan. Dit schooljaar verwachten we meer dan driehonderd […]

Lees meer...

Geslaagd bezoek Splinter Chabot

Start Literatuurcafé

15 september 2021

Afscheid rector Thijs Jan van der Leij

Rector Thijs Jan van der Leij neemt afscheid van het Farel College en het Oostwende College.  Op 1 oktober treedt hij aan als rector-bestuurder van het Koningin Wilhelmina College (KWC) voor voortgezet onderwijs in Culemborg. Thijs Jan was ruim veertig jaar lang verbonden aan onze scholen en hij heeft zich jarenlang ingezet voor goed onderwijs. […]

Lees meer...

Schoolfotograaf komt 22 september

2 september 2021

Farel introductieweek op RTV Utrecht

Dinsdag 31 augustus besteedde RTV Utrecht aandacht aan de opening middelbare scholen na de zomervakantie. Het medium bezocht onze school en sprak een aantal leerlingen en de teamleider brugklassen Lenny van der Schoot. Lees het hele artikel en kijk het filmpje op RTV Utrecht.

Lees meer...