Farel College

Nieuws

Op deze pagina vind je een overzicht van onze nieuwsberichten.

Portfoliogesprekken

Op maandag 23 en woensdag 25 november 2020 vinden de online portfolio-gesprekken plaats. Tijdens dit gesprek kijkt de leerling terug op de eerste maanden van het schooljaar en evalueert hij/zij de vorderingen van de afgelopen periode in de vorm van een presentatie aan de mentor en ouder/verzorger. Inschrijven voor de gesprekken gaat via een uitnodiging […]

Portfoliogesprekken

Op maandag 23 en woensdag 25 november 2020 vinden de online portfolio-gesprekken plaats. Tijdens dit gesprek kijkt de leerling terug op de eerste maanden van het schooljaar en evalueert hij/zij de vorderingen van de afgelopen periode in de vorm van een presentatie aan de mentor en ouder/verzorger. Inschrijven voor de gesprekken gaat via een uitnodiging […]

Literatuur Café leest De Aanslag

In de Tweede Wereldoorlog wordt voor het huis van de buren van de familie Steenwijk een man neergeschoten. De buren verplaatsen het lijk naar de voordeur van de familie Steenwijk. Als de Duitsers komen, gaat de familie eraan, met uitzondering van jongste zoon Anton. Zijn leven moet nog beginnen, maar is al verwoest. De roman […]

Literatuur Café leest De Aanslag

In de Tweede Wereldoorlog wordt voor het huis van de buren van de familie Steenwijk een man neergeschoten. De buren verplaatsen het lijk naar de voordeur van de familie Steenwijk. Als de Duitsers komen, gaat de familie eraan, met uitzondering van jongste zoon Anton. Zijn leven moet nog beginnen, maar is al verwoest. De roman […]

Gebruik een mondkapje!

Mondkapjes dragen in de gangen is nog geen automatisme voor al onze leerlingen. De regels hierover zijn duidelijk en van belang voor het gevoel van veiligheid bij docenten en leerlingen, voor degenen die zelf kwetsbaar zijn of kwetsbare dierbaren thuis hebben. Wij verzoeken daarom nogmaals om op school een mondkapje te dragen: bij binnenkomst in […]

Gebruik een mondkapje!

Mondkapjes dragen in de gangen is nog geen automatisme voor al onze leerlingen. De regels hierover zijn duidelijk en van belang voor het gevoel van veiligheid bij docenten en leerlingen, voor degenen die zelf kwetsbaar zijn of kwetsbare dierbaren thuis hebben. Wij verzoeken daarom nogmaals om op school een mondkapje te dragen: bij binnenkomst in […]

Project ‘School Support 2020-2021’

Dankzij het project ‘School Support 2020-2021’ krijgen leerlingen, voornamelijk buiten reguliere lestijden, tenminste dertig uur extra les verdeeld over ruim 10 weken. Dit door de overheid gesubsidieerde project geeft aan ongeveer tien procent van onze leerlingen de gelegenheid om hier gebruik van maken. Zij krijgen hierbij alle ruimte om zich te verbeteren. Naast het vak […]

Project ‘School Support 2020-2021’

Dankzij het project ‘School Support 2020-2021’ krijgen leerlingen, voornamelijk buiten reguliere lestijden, tenminste dertig uur extra les verdeeld over ruim 10 weken. Dit door de overheid gesubsidieerde project geeft aan ongeveer tien procent van onze leerlingen de gelegenheid om hier gebruik van maken. Zij krijgen hierbij alle ruimte om zich te verbeteren. Naast het vak […]

Groep 8: kennismaken met Farel

Dit jaar organiseren we het bezoek van ouders en leerlingen groep-8 anders dan we gewend zijn. Door de huidige coronacrisis kunnen wij helaas geen grote groepen ouders en leerlingen hier op school ontvangen.

Groep 8: kennismaken met Farel

Dit jaar organiseren we het bezoek van ouders en leerlingen groep-8 anders dan we gewend zijn. Door de huidige coronacrisis kunnen wij helaas geen grote groepen ouders en leerlingen hier op school ontvangen.

Besmetting Covid-19

Enkele van onze leerlingen en een medewerker zijn helaas besmet met Covid-19. Alle betrokken collega’s, leerlingen (en hun ouders) zijn hierover persoonlijk geïnformeerd. De nauwe contacten zijn in quarantaine en volgen thuis online lessen. Overige leerlingen volgen gewoon les op school volgens het rooster. Kijk in geval van klachten op RIVM.nl voor de te volgen […]

Besmetting Covid-19

Enkele van onze leerlingen en een medewerker zijn helaas besmet met Covid-19. Alle betrokken collega’s, leerlingen (en hun ouders) zijn hierover persoonlijk geïnformeerd. De nauwe contacten zijn in quarantaine en volgen thuis online lessen. Overige leerlingen volgen gewoon les op school volgens het rooster. Kijk in geval van klachten op RIVM.nl voor de te volgen […]

Beslisboom

Beslisboom 12 + thuisblijven of naar school?

Beslisboom

Beslisboom 12 + thuisblijven of naar school?

15 oktober 2e avond Literair Café online

Samen lezen werkt verrijkend! Dit vonden ook de mensen die in september deel namen aan de eerste bijeenkomst van het Literair Café. Deelnemers waren benieuwd naar de mening van andere aanwezigen en leerlingen vonden het erg leuk om interactief bezig te zijn met een boek dat ze lezen voor het vak Duits. Op donderdag 15 […]

15 oktober 2e avond Literair Café online

Samen lezen werkt verrijkend! Dit vonden ook de mensen die in september deel namen aan de eerste bijeenkomst van het Literair Café. Deelnemers waren benieuwd naar de mening van andere aanwezigen en leerlingen vonden het erg leuk om interactief bezig te zijn met een boek dat ze lezen voor het vak Duits. Op donderdag 15 […]

Mondkapjes op het Farel

Gezien de onrust die is ontstaan over de mondkapjes die gedragen dienen te worden in de gangen van het Farel College, noemen wij hieronder de argumenten die doorslaggevend zijn geweest voor deze beslissing. In augustus heeft het Bestuur van de Meerwegen scholengroep in overleg besloten tot het dragen van mondkapjes op drie aangesloten scholen. De […]

Mondkapjes op het Farel

Gezien de onrust die is ontstaan over de mondkapjes die gedragen dienen te worden in de gangen van het Farel College, noemen wij hieronder de argumenten die doorslaggevend zijn geweest voor deze beslissing. In augustus heeft het Bestuur van de Meerwegen scholengroep in overleg besloten tot het dragen van mondkapjes op drie aangesloten scholen. De […]

Ouderavonden

Deze maand organiseren alle afdelingen een ouderavond. De avonden zijn van 19.30 tot 22.00 uur. Over de wijze waarop de ouderavond van uw kind wordt georganiseerd, ontvangt u informatie. woensdag 16 september: vwo 4 maandag 21 september: havo 4 en 5 presentatie decanaat: Kiezen in coronatijd_van havo naar hoger onderwijs dinsdag 22 september: mavo 3 […]

Ouderavonden

Deze maand organiseren alle afdelingen een ouderavond. De avonden zijn van 19.30 tot 22.00 uur. Over de wijze waarop de ouderavond van uw kind wordt georganiseerd, ontvangt u informatie. woensdag 16 september: vwo 4 maandag 21 september: havo 4 en 5 presentatie decanaat: Kiezen in coronatijd_van havo naar hoger onderwijs dinsdag 22 september: mavo 3 […]

100% geslaagd voor het IB-diploma

Alle leerlingen die afgelopen schooljaar hun internationaal erkende ‘International Baccalaureat’ examen aflegden, zijn hiervoor geslaagd!  Alle tto-leerlingen uit de eindexamenklas van 2020 ontvangen hun IB diploma. In het najaar volgt een diploma-uitreiking voor deze leerlingen, waarbij zij hun IB-diploma en tto ‘senior certificate’ in ontvangst mogen nemen.

100% geslaagd voor het IB-diploma

Alle leerlingen die afgelopen schooljaar hun internationaal erkende ‘International Baccalaureat’ examen aflegden, zijn hiervoor geslaagd!  Alle tto-leerlingen uit de eindexamenklas van 2020 ontvangen hun IB diploma. In het najaar volgt een diploma-uitreiking voor deze leerlingen, waarbij zij hun IB-diploma en tto ‘senior certificate’ in ontvangst mogen nemen.

Schoolfotograaf

Op woensdag 23 september komt de schoolfotograaf om portret- en klassenfoto’s van de leerlingen te maken. Ouders van leerlingen jonger dan 16 jaar moeten via hun Magister-ouderaccount toestemming geven dat hun kind op de klassenfoto gezet wordt. Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven. Ouders krijgen nadat de foto’s gemaakt zijn een […]

Schoolfotograaf

Op woensdag 23 september komt de schoolfotograaf om portret- en klassenfoto’s van de leerlingen te maken. Ouders van leerlingen jonger dan 16 jaar moeten via hun Magister-ouderaccount toestemming geven dat hun kind op de klassenfoto gezet wordt. Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven. Ouders krijgen nadat de foto’s gemaakt zijn een […]

Het Literair Café gaat van start in september

Op donderdag 10 september 2020 wordt er weer gestart met de eerste ronde van het Literair Café 20/21. Het Literair Café wordt gehouden op het Farel College van 19:30-21:00 uur.

Het Literair Café gaat van start in september

Op donderdag 10 september 2020 wordt er weer gestart met de eerste ronde van het Literair Café 20/21. Het Literair Café wordt gehouden op het Farel College van 19:30-21:00 uur.

Voorschriften Covid-19

Inmiddels zijn we als school weer opgestart na de zomervakantie. Het was spannend, voor het eerst sinds afgelopen maart allemaal weer naar school. De vraag was of het met de Covid-19 voorschriften allemaal goed zou verlopen. Hier en daar waren er wat onduidelijkheden, maar over het algemeen hield iedereen zich goed aan de regels. De voorschriften worden vrijdag 4 september ook als bijlage bij het Farelnieuws verstuurd naar alle leerlingen en ouders/ verzorgers.

Voorschriften Covid-19

Inmiddels zijn we als school weer opgestart na de zomervakantie. Het was spannend, voor het eerst sinds afgelopen maart allemaal weer naar school. De vraag was of het met de Covid-19 voorschriften allemaal goed zou verlopen. Hier en daar waren er wat onduidelijkheden, maar over het algemeen hield iedereen zich goed aan de regels. De voorschriften worden vrijdag 4 september ook als bijlage bij het Farelnieuws verstuurd naar alle leerlingen en ouders/ verzorgers.

Aangepaste richtlijnen start schooljaar 2020/2021

De richtlijnen voor de start van het nieuwe schooljaar zijn aangepast. Belangrijkste aanvulling en wijziging zijn: Alle leerlingen en medewerkers van het Farel College nemen vanaf maandag 31 augustus 2020 een mondkapje mee naar school. Wanneer het moeilijk is om de 1,5 meter afstand tot de medewerkers te handhaven, draagt iedereen een mondkapje. Dit betekent […]

Aangepaste richtlijnen start schooljaar 2020/2021

De richtlijnen voor de start van het nieuwe schooljaar zijn aangepast. Belangrijkste aanvulling en wijziging zijn: Alle leerlingen en medewerkers van het Farel College nemen vanaf maandag 31 augustus 2020 een mondkapje mee naar school. Wanneer het moeilijk is om de 1,5 meter afstand tot de medewerkers te handhaven, draagt iedereen een mondkapje. Dit betekent […]

Overlijden Henny de Wit

Deze week overleed plotseling onze gewaardeerde collega en docente Duits, mevrouw Henny de Wit. Ze is 49 jaar geworden. Haar inzet voor het Farel College en de Meerwegen Scholengroep was enorm groot. We zullen haar missen, zowel haar vakbekwaamheid met betrekking tot de vakgroep Duits als haar grote inzet en passie voor de Meerwegen opleidingsschool. […]

Overlijden Henny de Wit

Deze week overleed plotseling onze gewaardeerde collega en docente Duits, mevrouw Henny de Wit. Ze is 49 jaar geworden. Haar inzet voor het Farel College en de Meerwegen Scholengroep was enorm groot. We zullen haar missen, zowel haar vakbekwaamheid met betrekking tot de vakgroep Duits als haar grote inzet en passie voor de Meerwegen opleidingsschool. […]

Informatie eerste dagen schooljaar 20/21

Op maandag 31 augustus is het voor bijna alle leerlingen van het Farel College weer tijd om naar school te gaan. De nieuwe brugklasleerlingen worden op dinsdag 1 september op school verwacht. 

Informatie eerste dagen schooljaar 20/21

Op maandag 31 augustus is het voor bijna alle leerlingen van het Farel College weer tijd om naar school te gaan. De nieuwe brugklasleerlingen worden op dinsdag 1 september op school verwacht. 

Richtlijnen opening Farel september 2020

Alles is erop gericht om terug te keren naar de normale situatie van voor de coronacrisis. We houden er rekening mee dat het virus weer opleeft, met alle gevolgen van dien. Het onderwijs op afstand blijft daarmee belangrijk. Toch gaan we na de vakantie volledig open. Lees de richtlijnen die op het Farel gelden.  

Richtlijnen opening Farel september 2020

Alles is erop gericht om terug te keren naar de normale situatie van voor de coronacrisis. We houden er rekening mee dat het virus weer opleeft, met alle gevolgen van dien. Het onderwijs op afstand blijft daarmee belangrijk. Toch gaan we na de vakantie volledig open. Lees de richtlijnen die op het Farel gelden.