Farel College

Bèta Campus

Het Farel College biedt versterkt onderwijs aan in de bètavakken waardoor leerlingen de Wereld van Onderzoek leren kennen. De Bèta Campus bestaat uit verschillende practicumlokalen en een laboratorium. In de onderbouw wordt het vak science gegeven. In de bovenbouw willen we met het versterkte bèta-onderwijs de leerlingen actiever en zelfstandiger maken. Doel is ook om exacte vakken beter op elkaar af te stemmen. Door nauwe samenwerking met het bedrijfsleven wordt de theorie op school gekoppeld aan de praktijk op de werkvloer. Hierdoor gaat de theorie voor de leerlingen veel meer leven. Wij maken deel uit van het jongeren- en technologienetwerk ‘JetNet Nederland’ en werken onder andere samen met AkzoNobel.

Jet Net

Sinds 2006 is het Farel College een ‘Jet-Net-school’. Wij zijn daarvoor gekoppeld aan het bedrijf AKZO-Nobel. Jet-Net staat voor Jongeren en Technologie Netwerk Nederland. De samenwerking met AKZO biedt het Farel en de leerlingen veel mogelijkheden, zoals  excursies naar de zoutfabriek in Hengelo, Techno Planet in Arnhem en de Jet-Net-Careerday, waar grote bedrijven zich presenteren. Daarnaast levert AKZO sprekers bij themadagen, bijvoorbeeld over duurzaamheid. Ook zijn er veel activiteiten door alle jaarlagen heen: het Pringles-project (klas 1), het Wat er is-project en bèta campusproject (havo 4, vwo 4 en 5).
In 4 en 5 havo en 5- en 6 vwo kunnen leerlingen deelnemen aan het U-talent programma van universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht.

Nieuws