Farel College

Bèta Campus

Het Farel College biedt versterkt onderwijs aan in de bètavakken waardoor leerlingen de Wereld van Onderzoek leren kennen. De Bèta Campus bestaat uit verschillende practicumlokalen en een laboratorium. In de onderbouw wordt het vak science gegeven. In de bovenbouw willen we met het versterkte bèta-onderwijs de leerlingen actiever en zelfstandiger maken. Doel is ook om exacte vakken beter op elkaar af te stemmen. Door nauwe samenwerking met het bedrijfsleven wordt de theorie op school gekoppeld aan de praktijk op de werkvloer. Hierdoor gaat de theorie voor de leerlingen veel meer leven. Wij maken deel uit van het jongeren- en technologienetwerk ‘JetNet Nederland’ en werken onder andere samen met AkzoNobel.

Jet Net

Sinds 2006 is het Farel College een ‘Jet-Net-school’. Wij zijn daarvoor gekoppeld aan het bedrijf AKZO-Nobel. Jet-Net staat voor Jongeren en Technologie Netwerk Nederland. De samenwerking met AKZO biedt het Farel en de leerlingen veel mogelijkheden, zoals  excursies naar de zoutfabriek in Hengelo, Techno Planet in Arnhem en de Jet-Net-Careerday, waar grote bedrijven zich presenteren. Daarnaast levert AKZO sprekers bij themadagen, bijvoorbeeld over duurzaamheid. Ook zijn er veel activiteiten door alle jaarlagen heen: het Pringles-project (klas 1), het Wat er is-project en bèta campusproject (havo 4, vwo 4 en 5).
In 4 en 5 havo en 5- en 6 vwo kunnen leerlingen deelnemen aan het U-talent programma van universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht.

Nieuws

1 februari 2024

Bezoek het Farel College

Komende tijd is er volop gelegenheid voor leerlingen van de basisschool en hun ouders/verzorgers om kennis te maken met het Farel College. Leerlingen uit groep 8 kunnen zich aanmelden voor de Farel Experience op 27 februari. Zij maken dan een middag kennis met het leven op de middelbare school. Aanmelden hiervoor kan tot 13 februari […]

Lees meer...

FAMUN 2024 van start!

7 december 2023

Kerstontbijt

Op vrijdag 22 december sluiten we het jaar traditiegetrouw af met een kerstontbijt voor leerlingen.  De mentoren organiseren dit ontbijt samen met de klas. Onderbouw:   8.30 tot 9.30 uur Bovenbouw:   9.45 tot 10.45 uur Voor of na het kerstontbijt is er een kerstviering in de aula. Daarna kunnen de leerlingen gaan genieten van een welverdiende […]

Lees meer...

Farel Wintermarkt

7 november 2023

Theatervoorstelling IMPACT over social media

Vorig schooljaar heeft het Farel aan Stichting Springplank Theater Producties gevraagd of zij een voorstelling wilden maken over de impact van het gebruik van social media op de mentale gezondheid van jongeren. Deze samenwerking resulteerde in de muzikale theatervoorstelling IMPACT. Social media is niet meer weg te denken uit het leven van jongeren. Het Farel […]

Lees meer...

Inschrijven portfoliogesprek

Verkiezingen op het Farel

11 oktober 2023

Gastgezinnen gezocht voor FAMUN 2024

Een groep leerlingen van het Farel College organiseert dit schooljaar voor de zevende keer een Model United Nations (MUN). Tijdens een MUN worden op scholen en universiteiten wereldwijd de Verenigde Naties nagebootst. Leerlingen van over de hele wereld debatteren op een MUN-conferentie over internationale actuele vraagstukken. Wij organiseren FAMUN (Farel Academy Model United Nations) van […]

Lees meer...

Schoolfotograaf

Ouderavonden