Farel College

Bèta Campus

Het Farel College biedt versterkt onderwijs aan in de bètavakken waardoor leerlingen de Wereld van Onderzoek leren kennen. De Bèta Campus bestaat uit verschillende practicumlokalen en een laboratorium. In de onderbouw wordt het vak science gegeven. In de bovenbouw willen we met het versterkte bèta-onderwijs de leerlingen actiever en zelfstandiger maken. Doel is ook om exacte vakken beter op elkaar af te stemmen. Door nauwe samenwerking met het bedrijfsleven wordt de theorie op school gekoppeld aan de praktijk op de werkvloer. Hierdoor gaat de theorie voor de leerlingen veel meer leven. Wij maken deel uit van het jongeren- en technologienetwerk ‘JetNet Nederland’ en werken onder andere samen met AkzoNobel.

Jet Net

Sinds 2006 is het Farel College een ‘Jet-Net-school’. Wij zijn daarvoor gekoppeld aan het bedrijf AKZO-Nobel. Jet-Net staat voor Jongeren en Technologie Netwerk Nederland. De samenwerking met AKZO biedt het Farel en de leerlingen veel mogelijkheden, zoals  excursies naar de zoutfabriek in Hengelo, Techno Planet in Arnhem en de Jet-Net-Careerday, waar grote bedrijven zich presenteren. Daarnaast levert AKZO sprekers bij themadagen, bijvoorbeeld over duurzaamheid. Ook zijn er veel activiteiten door alle jaarlagen heen: het Pringles-project (klas 1), het Wat er is-project en bèta campusproject (havo 4, vwo 4 en 5).
In 4 en 5 havo en 5- en 6 vwo kunnen leerlingen deelnemen aan het U-talent programma van universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht.

Nieuws

7 november 2023

Theatervoorstelling IMPACT over social media

Vorig schooljaar heeft het Farel aan Stichting Springplank Theater Producties gevraagd of zij een voorstelling wilden maken over de impact van het gebruik van social media op de mentale gezondheid van jongeren. Deze samenwerking resulteerde in de muzikale theatervoorstelling IMPACT. Social media is niet meer weg te denken uit het leven van jongeren. Het Farel […]

Lees meer...

Inschrijven portfoliogesprek

Verkiezingen op het Farel

11 oktober 2023

Gastgezinnen gezocht voor FAMUN 2024

Een groep leerlingen van het Farel College organiseert dit schooljaar voor de zevende keer een Model United Nations (MUN). Tijdens een MUN worden op scholen en universiteiten wereldwijd de Verenigde Naties nagebootst. Leerlingen van over de hele wereld debatteren op een MUN-conferentie over internationale actuele vraagstukken. Wij organiseren FAMUN (Farel Academy Model United Nations) van […]

Lees meer...

Schoolfotograaf

Ouderavonden

15 augustus 2023

Eerste schoolweek

Op dinsdag 22 augustus start het schooljaar voor de leerlingen. Na ontvangst in de aula volgt kennismaking met de mentor/tutor. Voor de leerlingen van klas 1, 2 en 3 liggen in het lokaal pakketjes met (werk)boeken van school klaar. De leerlingen worden verwacht om: Brugklassen:                      […]

Lees meer...

Diploma-uitreiking

14 juni 2023

Examenuitslag

Bekendmaking van de uitslag van de examens van het eerste tijdvak is op woensdag 14 juni. Tussen 14.00 uur en 15.00 uur bellen de mentoren de uitslag door aan alle leerlingen. Om 15.00 uur ontvangen mentoren de nog-niet-geslaagde leerlingen op school. Om 16.00 uur ontvangen mentoren de geslaagde leerlingen op school. Op donderdag 15 juni is […]

Lees meer...

Trailer musical Impact